KRASNOLUDEK

Wymagania:

Sprawność może otrzymać zuch, który nie opuścił więcej niż 3 zbiórki w czasie trwania cyklu i który:

  1. Jest chętny do pomocy innym, ale nie chwali się tym co zrobił.

  2. Codziennie, w ciągu miesiąca spełnia ‘czyn krasnoludka’ (dobry uczynek).

  3. Podpatrzył kiełkowanie roślin, rozwinięcie kwiatka, obserwuje ptaki.

  4. Zna kilka bajek, opowie jedną z nich.

  5. Przebierze się w strój krasnoludka, zrobiony przez siebie.

  6. Płata ‘krasnoludkowe figle’.

  7. Śpiewa piosenki o krasnoludkach, zatańczy krasnalkowy pląs.

Uwaga:

Krasnoludkowe figle (dobre uczynki robione w tajemnicy) powinny być elementem każdej zbiórki.

 

Wrócić do spisu sprawności dla zuchów.