KSIĘŻNICZKA I RYCERZ

Wymagania na sprawność Księżniczki:

Sprawność może otrzymać zuch, który nie opuścił więcej niż 3 zbiórki w czasie trwania cyklu i który:

 1. Jest odważny i prawdomówny.

 2. Nie myśli tylko o sobie, ale stara się pomagać innym. Codziennie robi dobry uczynek.

 3. Wie, że Księżniczki polskie dbały o swą Ojczyznę i broniły swych podwładnych od wrogów Polski. Wie, jak wyglądał dwór królewski i zna zwyczaje średniowiecza.

 4. Zna kilka legend o polskich księżniczkach i jedną sama opowie.

 5. Jest sprawny fizycznie. Nie boi się brać udział w grach i zawodach na równi z chłopcami. Umie rzucać do celu, skakać, biegać i utrzymać równowagę.

 6. Umie wyszywać na tamborku, zna się na strojach średniowiecznych i sam lub z pomocą zrobi nakrycie na głowę z welonem. Wraz z szóstką przygotuje dekoracje do turnieju.

 7.  Śpiewa ładnie i chętnie piosenki z gromadą. Sam umie zaśpiewać 3 piosenki zuchowe.

 8. Wziął udział w Wielkim Turnieju Rycerskim w Dniu Zucha.

.     

Wymagania na sprawność Rycerza:

Sprawność może otrzymać zuch, który nie opuścił więcej niż 3 zbiórki w czasie trwania cyklu i który:

 1. Jest odważny i zawsze mówi prawdę.

 2. Wymyśli i wykona jakiś dobry uczynek zbiorowy i co dzień stara się pomagać starszym i słabym.

 3. Opowie o rycerzach, o ich giermkach, o tym jak żyli, wojowali, jak urządzali turnieje, jakie mieli prawa.

 4. Zna kilka legend o rycerzach i jedną opowie.

 5. Sam lub z pomocą zrobi hełm, miecz i tarczę, oraz wspólnie z szóstką przygotuje stroje i proporce do turnieju.

 6. Jest sprawny w rzucaniu do celu, w wyścigach w zbroi, w utrzymaniu równowagi i w skokach oraz w chodzeniu po równej linii z zawiązanymi oczyma.

 7. Ładnie śpiewa pieśni rycerskie z gromadą. Umie i nie boi się sam zaśpiewać 3 piosenki zuchowe. Zna hasła rycerskie i chętnie je wykrzykuje.

 8. Weźmie udział w Wielkim Turnieju Rycerskim w Dniu Zucha.

Wrócić do spisu sprawności dla zuchów.