LEŚNIK

 

Wymagania:

Sprawność może otrzymać zuch, który nie opuścił więcej niż 3 zbiórki w czasie trwania cyklu i który:

  1. Opowie o leśniku i gajowym, o ich życiu i pracy.

  2. Oprowadzi po lesie, wskaże ważniejsze gatunki drzew oraz krzewów i parę kryjówek mieszkających w lesie zwierząt i ptaków.

  3. Poznaje drzewa po konturach, według liści, owoców, po korze, określa wiek rosnących młodych drzew iglastych.

  4. Zbada norę i kretowisko, stwierdzi co kryje się pod wielkimi kamieniami w lesie i pod korą próchniejących drzew.

  5. Umiejętnie skrada się do ptaków i zwierząt oraz podpatruje ich zwyczaje. Zwierzęta i ptaki otacza opieką (nie pozwala niszczyć gniazd, buduje karmniki etc ).

  6. Rozumie ślady, które najczęściej można spotkać w lesie.

  7. Wskaże północ w lesie.

  8. Przyprowadzi do mrowiska i powie co się w nim dzieje.

  9. Zrobi domek dla ptaka i zawiesi w lesie.

 

Uwagi:

 

Wrócić do spisu sprawności dla zuchów.