LISTONOSZ

Wymagania:

Sprawność może otrzymać zuch, który nie opuścił więcej niż 3 zbiórki w czasie trwania cyklu i  który:

  1. Jest uczciwy, dokładny, obowiązkowy i dyskretny. Nie gubi i nie niszczy powierzonych mu rzeczy. Nie czyta cudzych listów.

  2. Był na poczcie, przyglądał się pracy pocztowców, rozmawiał z listonoszem.

  3. Umie nadać list lub paczkę, zatelefonować, zaadresować kopertę.

  4. Opowie jak powstało pismo. Umie napisać list pismem obrazkowym własnego pomysłu. Wymyśli ciekawą historię o listonoszu.

  5. Bawi się w listonosza i przygotuje wszystko, co jest do zabawy potrzebne.

  6. Zbiera znaczki pocztowe i umie się z nimi obchodzić. Zebrane znaczki  gromada wyśle na dobry cel.

  7. Zrobił kopertę, skrzynkę pocztową, torbę i czapkę, pieczątkę.

Uwagi:

 

Wrócić do spisu sprawności dla zuchów.