MAŁA CHRZEŚCIJANKA

 

Wymagania:

Sprawność może otrzymać zuch, który nie opuścił więcej niż 3 zbiórki w czasie trwania cyklu i który:

 1. Rozumie, że pierwsze Millennium liczy się od daty urodzenia Jezusa Chrystusa.

 2. Powie jakie cechy powinien mieć dobry chrześcijanin.

 3. Opowie o życiu pierwszych chrześcijan w Rzymie.

 4. Narysuje znak pierwszych chrześcijan ( rybę) i obecny (krzyż).

 5. Opowie o świętym, który żył w kraju jej zamieszkania lub jest jego specjalnym patronem lub o tym, jak się zaczęło chrześcijaństwo w tym kraju.

 6. Regularnie odmawia modlitwę poranną i wieczorną i uczestniczy w niedzielnej Mszy św.

 7. Brała udział w Drodze Krzyżowej, Nabożeństwie Majowym lub Różańcowym. W Adwencie, Wielkim Poście lub przez kilka piątków zrobiła ofiarę, wyrzekając się jakiejś przyjemności (cukierki, TV, kino), a zaoszczędzone pieniądze, słodycze czy czas przeznaczyła na jakiś dobry cel.

 8. Narysuje ilustrację do jednej stacji Drogi Krzyżowej, do jakiejś opowieści biblijnej lub do jednej z gawęd, lub razem z szóstką zrobi szopkę albo strój do kolędowania.

 9. Zna 3 pieśni Kościelne.

 10. Przedstawi dwa przedmioty z majsterkowania robionego w czasie tego cyklu.

 11. Zbiera i zarabia z gromadą pieniądze na pomoc biednym dzieciom w Polsce.

 

Wrócić do spisu sprawności dla zuchów.