MARYNARZ

Wymagania:

Sprawność może otrzymać zuch, który nie opuścił więcej niż 3 zbiórki w czasie trwania cyklu i który:

 1. Jest odważny i opanowany.

 2. Umie opowiedzieć jedno opowiadanie o polskim morzu.

 3. Wymieni kilka nazw okrętów polskich.

 4. Umie tańczyć wspólnie z innymi zuchami taniec marynarza.

 5. Umie śpiewać 2 piosenki o morzu lub marynarzach.

 6. Przedstawi zmajsterkowane przez siebie następujące przedmioty:  

  1. łódka z kory lub drzewa

  2. czapka marynarska

  3. maszt

Wrócić do spisu sprawności dla zuchów.