MISTRZYNI GIER I ZABAW

Wymagania:

  1. Zna różne gry: ruchowe, umysłowe, towarzyskie, ze  śpiewem, itp.

  2. Poprowadzi 3 gry różnych rodzajów.

  3. Nauczy swoje koleżanki jednej nowej gry.

  4. Jest uczciwa. Przestrzega zasad "fair play".

  5. Była sędzią podczas gry.

  6. Dba o sprzęt do gier i zabaw. Zawsze odnosi wszystko na miejsce.

 

Wrócić do spisu sprawności dla zuchów.