MISTRZYNI PIŁECZKI 

Wymagania:

  1. Lubi ruch i sport, zawsze postępuje zgodnie z zasadami gry.

  2. Wykonała przynajmniej 10 ćwiczeń z piłką opartych na kozłowaniu (bieg z odbijaniem piłki o ziemię), odbijaniu, podawaniu itd.

  3. Jest zwinna, uczestniczyła w wielu grach ruchowych i z piłką np. Dwa ognie, jeden ogień, piłka do dołka, kolanko, turnieje.

  4. Jest sprawna, trafi piłką do celu z różnej odległości, zna kilka gier świetlicowych z użyciem małej piłeczki.

  5. Zorganizuje gry i zabawy z piłką dla innych dzieci. Sprawiedliwie rozsądzi rozgrywki.

 

Wrócić do spisu sprawności dla zuchów.