OBSERWATORKA

Wymagania:

  1. Umie obserwować; znajduje nieprawidłowości w ubiorze, rysunkach itp.

  2. Prawidłowo zapamiętuje sytuacje (na ulicy, w lesie, w szkole, teksty, kolory) – po upływie czasu potrafi je odtworzyć lub wskazać zmiany.

  3. Obserwuje przyrodę. Czyta ślady pozostawione na śniegu, miękkim gruncie, w trawie; potrafi wywnioskować co się wcześniej wydarzyło.

  4. Zna okolice swego miejsca zamieszkania – potrafi korzystać z tajnych przejść, lub skrótów.

  5. Jest spostrzegawcza, odszuka schowaną rzecz, dojdzie do celu po łatwych tropach (np. kolorowa włóczka), zna jeden szyfr – potrafi zaszyfrować i odczytać jakiś szyfr.

 

 

Wrócić do spisu sprawności dla zuchów.