OLIMPIJKA

Wymagania:

Sprawność może otrzymać zuch, który nie opuścił więcej niż 3 zbiórki w czasie trwania cyklu i który:

 1. Jest zahartowany i wytrwały.

 2. Uczciwie przestrzega przepisów gier i zabaw. Nie kłóci się, słucha sędziego i umie przegrać z uśmiechem.

 3. Wie, że bez treningu nie ma sportowca. Codziennie rano robi kilkuminutową gimnastykę.

 4. Wie, co to jest Olimpiada. Opisze symbol olimpiad i wytłumaczy znaczenie kółek.

 5. Opowie o igrzyskach olimpijskich w starożytnej Grecji. Wie, kto wprowadził nowożytne olimpiady i jak często się one odbywają. Wymieni kilka krajów, w których odbyła się Olimpiada.

 6. Wymieni kilka konkurencji (dyscyplin) sportowych używając polskich określeń, oraz wymieni nazwiska kilku słynnych olimpijczyków w tym przynajmniej 3 polskich.

 7. Przygotuje emblematy do zawodów np. medale, dyplomy.

 8. Przygotuje sama lub z szóstką album lub kolekcję przedmiotów związanych z Olimpiadami np. znaczków, pocztówek, wycinków itp.

 9. Narysuje kilka flag państw biorących udział w Olimpiadach;  zaśpiewa, lub zagra melodię przynajmniej jednego hymnu narodowego.

 10. Przejdzie po desce, trafi do celu z odległości 5 kroków, umie grać w dwa ognie lub ping-ponga, biega w sztafecie i skacze.

 11. Brała udział w olimpiadzie zuchowej lub innych zawodach.

Wrócić do spisu sprawności dla zuchów.