Podróżnik

Wymagania

 

Sprawność może otrzymać zuch, który nie opuścił więcej niż 3 zbiórki w czasie trwania cyklu i który:

 

1.      Prowadzi dziennik podróży, w którym notował relacje z podróży oraz ciekawostki o odwiedzanych miejscach.

2.      Podróżował balonem naokoło świata i zwiedził rozmaite kraje i zapoznał się z ich tradycjami.

3.      Podczas podróży korzystał z mapy, potrafi na niej wskazać trasę podróży.

4.      Przygotował charakterystyczną potrawę danego miejsca.

5.      Urządzilił turniej tańców różnych narodów (regionów).

6.      Urządził zuchową odprawę graniczną.

7.      Wykonał paszport, który był pieczątkowany po każdej wyprawie.

8.      Nauczył się mówić  wieloma  językami.

 

Uwagi

 

·         Sprawność może trwać od sześciu do ośmiu tygodni.  Można ją skrócić lub przedłużyć w zależności od ilośi zbiórek oderwanych, oraz możliwości prowadzących i zuchów. 

·         Sprawność przygotował Hufiec Harcerek „Podhale”, St. Zjednoczone. Materiały do zbiórek dostępne są w składnicy Głównej Kwatery Harcerek sklepik@zhppgk.org

 

 

Wrócić do spisu sprawności dla zuchów.