POLSKIE SERDUSZKO

Wymagania:

Sprawność może otrzymać zuch, który nie opuścił więcej niż 3 zbiórki w czasie trwania cyklu i który:

 1. Wie, że jest ambasadorem Polski w kraju zamieszkania. Wybierze zaletę charakteru której jej brakuje  (np. punktualność, prawdomówność, karność, uprzejmość) i pracuje nad nią codziennie, wypełniając kartę samokontroli.

 2. Zna godło i flagę polską, zrobi polską chorągiewkę.

 3. Wie kiedy Polska stała się krajem chrześcijańskim i kto to był św. Wojciech.

 4. Wie dlaczego Matkę Boską nazywamy Królową Korony Polskiej i kiedy jest Jej święto.

 5. Z szóstką lub z gromadą przygotuje album pt. POLSKA – MOJA OJCZYZNA, albo POLSKA 966-2000.

 6. Z pomocą rodziców przygotuje obrazkową historię swojej rodziny (daty, zdjęcia, obrazki etc.) – do kroniki gromady, gazetki szkolnej, na wystawę szkolną etc.

 7. Opowie lub odegra ze swoją szóstką  jedno wydarzenie z historii Polski, w którym brały udział dzieci ( obrona Lwowa, powstanie warszawskie, bunt szkolny we Wrześni etc.)

 8. Napisze list do dziecka/ zucha w Polsce.

 9. Zna kilka  piosenek lub wierszy patriotycznych.

 10. Wie co znaczy data 3go maja lub 11go listopada i wzięła udział w akademii / kominku / innym obchodzie tego święta.

 11. Zbiera i zarabia pieniądze na pomoc biednym dzieciom w Polsce.

 

Wrócić do spisu sprawności dla zuchów.