PRZYJACIÓŁKA LASU

Wymagania:

 1. Przynajmniej kilka razy była w lesie.

 2. Wymieni 3 nazwy drzew, które tam rosną.

 3. Umie naśladować głosy ptaków.

 4. Wie jakie nieduże zwierzęta żyją w okolicznych lasach.

 5. Widziała norkę zwierzątka.

 6. Wie jak zachować się w lesie: cisza, porządek, pożar.

 7. Obserwowała mrowisko.

 8. Wie które drzewa ścinają na Święta Bożego Narodzenia.

 9. Wie kto to jest leśnik.

 10. Wie kiedy są pod ochroną ptaki i zwierzęta.

 11. Zbierała grzyby, szyszki, lub jagody.

 12. Potrafi nazwać i rozróżnić 3 rośliny leśne.

 

Wrócić do spisu sprawności dla zuchów.