ROBINSON

Wymagania:

Sprawność może otrzymać zuch, który nie opuścił więcej niż 3 zbiórki w czasie trwania cyklu i który:

  1. Jak Robinson jest zawsze i wszędzie zaradny.

  2. Wybierze najodpowiedniejsze miejsce na ‘chatę’ Robinsona, urządzi ją i ozdobi.  Czuje się gospodarzem okolicy swego ‘domu’.

  3. Zna okolicę w promieniu 200 kroków od swojej kryjówki. (ścieżki, nory, mrowiska, ciekawe drzewa etc.) Wie jakie tam mieszkają zwierzęta i ptaki. Naśladuje głosy niektórych zwierząt i ptaków.

  4. Opowie jak Robinson poradził sobie na bezludnej wyspie. Pokona wiele trudności, przeżyje różne przygody.

  5. Rozpoznaje strony świata według słońca. Zrobi najprymitywniejszy szkic-rysunek niewielkiego wycinka terenu bez zachowania skali i używania znaków topograficznych. Odczytuje ślady pobytu ludzi i zwierząt. Rozpozna kilka śladów np. człowieka, konia, psa, krowy, kury, wrony, zająca etc.

  6. Umie podawać sygnały i porozumiewać się bez słów.

  7. Wykona przydatne Robinsonowi przedmioty:  narzędzie, broń, gwizdek, piszczałkę lub fujarkę, zegar słoneczny, kalendarz Robinsona, naczynie z gliny lub kory, koszyk z wikliny. Sporządzi sobie leśny strój i parasol.

  8. Zna piosenki i pląs zuchów – robinsonów.

  9. Przyjaźni się ze zwierzętami, opiekuje się roślinami.

 

Uwaga:

 

Wrócić do spisu sprawności dla zuchów.