RYSOWNICZKA

 

Wymagania:

  1. Ładnie narysuje i pokoloruje ilustrację do bajki, opowiadania lub legendy.

  2. Zrobi wycinankę.

  3. Starannie narysuje godło swojej gromady.

  4. Narysuje bajkę w przynajmniej czterech logicznie powiązanych obrazkach. (Historyjka obrazkowa).

  5. Narysuje przynajmniej 2 rysunki z wydarzeń/uroczystości przeżytych w gromadzie (np. kominek, obrzęd nadania sprawności, Św. Mikołaj, Jasełka itp., które będzie można dołączyć do kroniki gromady.

  6. Narysuje portret innego zucha/drużynowej lub członka rodziny.

  7. Narysuje zwierzę, ptaka i owada.

  8. Narysuje i wylepi kartkę świąteczną lub pozdrowienia, którą komuś prześle pocztą.

  9. Dba o swoje kredki, piórnik i materiały do rysoania.

 

Wrócić do spisu sprawności dla zuchów.