SPORTOWIEC

Wymagania:

  1. Zdobyła sprawności: Mistrzyni Piłeczki, Mistrzyni Skakanki. Szczudlarka 1 i Żabka 1.

  2. Zachowuje sportowego ducha podczas gier, zabaw i turniejów. Słucha sędziego. Nie kłóci się. Umie przegrać z uśmiechem.

  3. Przestrzega przepisów gier i zabaw.

  4. Trenuje, bo wie, że bez treningu nie ma sportowca.

  5. Brała udział w turniejach – biegach z przeszkodami: na jednej nodze, na 2 nogach złączonych, z piłeczką na odwrocie dłoni, z pudełkiem na stopie, barani skok, wyścig taczek, itp.

  6. Potrafi stanąć na rękach i zrobić mostek.

 

Wrócić do spisu sprawności dla zuchów.