TANCERKA

Wymagania:

  1. Zna podstawowy krok tańców narodowych: - Polonez, krakowiak, trojak.

  2. W grupie zatańczy jeden taniec narodowy ( 3 figury).

  3. Zna i zręcznie tańczy 3 tańce zuchowe.

  4. Chętnie rozpoczyna tańce na kominku.

  5. Nauczy się jednego nowego tańca zuchowego.

  6. Nauczy inne zuchy jednego tańca zuchowego.

  7. Tańczy fantastyczny przez siebie skomponowany taniec.

 

Wrócić do spisu sprawności dla zuchów.