ŻOŁNIERZYK POLSKI

Wymagania:

Sprawność może otrzymać zuch, który nie opuścił więcej niż 3 zbiórki w czasie trwania cyklu i który:

  1. Jest dzielny i posłuszny, karny i zaradny.

  2. Wie co się stało we  wrześniu 1939r.,słyszała o wojnie z Niemcami i Rosją.

  3. Wie, co to było AK, zna znak Polski Walczącej, wie o powstaniu warszawskim w 1944r.

  4. Słyszała o udziale polskich lotników i marynarzy w drugiej wojnie światowej.

  5. Opowie o Monte Cassino.

  6. Zna kilka piosenek żołnierskich.

  7. Zna sposoby tajnego porozumiewania się, umie zachować tajemnicę.

Uwagi:

 

Wrócić do spisu sprawności dla zuchów.