ZUCH STULECIA

Zdobywając sprawność „Zuch Stulecia” zuchy bawią się  w historyków, badaczy i kronikarzy. Dowiadują się o powstaniu ruchu zuchowego, jego rozwoju i dlaczego znajdują się gromady zuchów po całym swiecie.

 

Wymagania:
 

Sprawność może zdobyć zuch który:

 

1.      Uczestniczył w ośmiu zbiórkach cyklu.

2.      Poznał historię zuchowania i zna 5 ciekawych wydarzeń w życiu zuchów przez ostatnie 100 lat.

3.      Zna prawo zuchowe i je zachowuje.

4.      Postara się wykonać codzienny dobry uczynek.

5.      Założył z gromadą kronikę historii zuchowania i miał do kroniki osobisty wkład.

6.      Zna nazwę, piosenkę, okrzyk, godło gromady i poznał jej historię.

7.      Zaśpiewa 5 zuchowych piosenek/pląsów, w tym modlitwę i hymn zuchowy.

8.      Wskaże na mapie 5 krajów gdzie Polskie zuchy miały/mają gromady.

 

Specjalną sprawność „Zuch Stulecia” zuch nosić bedzie na lewym rękawie pod tarczą hufca. Sprawności zostaną wyszyte i dostępne dla Komendantek Chorągwi w Głównej Kwaterze Harcerek.

 

Materiały do sprawności znajdują się na witrynie Organizacji Harcerek

http://www.zhppgk.org/organizacja_harcerek/egazetka_6/zuchy/zuchy_sprawnosc_100lecia.htm

 

 

Wrócić do spisu sprawności dla zuchów.