ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO

działający poza granicami Kraju
 

ORGANIZACJA HARCEREK

 

 

Związek Harcerstwa Polskiego działa poza granicami Kraju na podstawie Statutu z 1936 roku. Jest nieprzerwaną ideową i organizacyjną kontynuacją polskiego skautingu zapoczątkowanego w 1910 roku przez Andrzeja Małkowskiego i Olgę Drahonowską-Małkowską. Stosuje harcerskie metody wychowawcze oparte na ideałach zawartych w  Przyrzeczeniu i Prawie Harcerskim z potrójną służbą - Bogu, Polsce i bliźnim.

Działalnością Związku kieruje Naczelnictwo z Przewodniczącym ZHP na czele. Naczelnictwo ma siedzibę w Londynie.

Związek składa się z Organizacji Harcerzy,  Organizacji Harcerek i Organizacji Starszego Harcerstwa,  na czele których stoją Naczelnik, Naczelniczka  i Naczelny Kierownik.  Terenowo Związek dzieli się na okręgi. Każdy okręg ma osobowość prawną, posiada i włada własnym majątkiem w kraju działania. Na poziomie okręgów działa Organizacja Przyjaciół Harcerstwa, której przedstawiciel wchodzi w skład Naczelnictwa.

Działamy na 4 kontynentach w następujących krajach: Argentyna, Australia, Austria, Francja, Holandia, Irlandia, Kanada, Niemcy, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania.

Regularna praca jednostek młodzieżowych odbywa się w lokalnych ośrodkach na zbiórkach oraz innych zajęciach prowadzonych zgodnie z tradycyjną metodą i zasadami harcerskimi.  Programy uwzględniają różne grupy wiekowe. Jednostki wyjeżdżają na coroczne akcje letnie i zimowe.

 

Nasze Programy

Związek Harcerstwa Polskiego realizuje swoje cele wśród młodzieży żyjącej poza Polską stosując harcerską metodę wychowawczą i wprowadzając w życie tradycyjny system wartości harcerskich. Praca Organizacji Harcerek odbywa się w zastępach i drużynach harcerskich, patrolach wędrowniczych, gromadach zuchowych i gromadkach skrzatowych.

Nasze programy, które prowadzimy w języku polskim obejmują:

  • Cotygodniowe zbiórki gromad, gromadek i drużyn, podczas których za pomocą wspólnych gier, ćwiczeń, śpiewu i gawęd dziewczęta zdobywają wiedzę i umiejętności, które prowadzą do przyznania gwiazdek zuchowych, sprawności i stopni harcerskich,

  • Wycieczki w teren, biwaki, obozy letnie i zimowiska.

  • Zajęcia na świeżym powietrzu, m. in. wędrówki, biwaki, biegi orientacyjne, kajakowanie, żeglowanie, narciarstwo i inne sporty.

  • Służba bliźnim m.in. dobre uczynki, działalność charytatywna.

  • Czynny udział w obchodach świąt narodowych i religijnych.

  • Coroczne kursy dla zastępowych, drużynowych , oraz kandydatek na stopnie instruktorskie.
     


Program Stulecia Odzyskania Niepodległości Polski.

Czytaj więcej . . .
Sprawnośći Stulecia Odzyskania Niepodległości Polski

Link do: Odzyskanie Niepodległości Oś Czasowa 

Szczeble

 

 

 


Harcerska gazetka
internetowa "Sto Lat"
Skrzaty  Zuchy Harcerki Wędrowniczki

 

Wrócić do Strony Głównej ZHP 

© Związek Harcerstwa Polskiego Główna Kwatera Harcerek
23-31 Beavor Lane, London W6 9AR England
tel: +44 20 8748 8006 | fax: +44 20 8748 1891