Organizacja Harcerek - ZHP działający poza granicami Kraju

Adastra XXI 30 wrzesień – 02 październik 2011r.

Aylesford, Kent, Anglia

Uczestnicy Adastry

 

Przywitanie  – słowo wstępne

hm Anna Bnińska-Gębska

Naczelniczka Harcerek

Organizacje Harcerskie

hm Stanisław Berkieta

Gawęda druha Naczelnika

hm Andrzej Borowy

Jak żyć w zgodzie z etyką

Ks Prof Dr hab Andrzej Szostek MIC

Warsztaty sobota rano

Nasze bolączki

Zespół przygotowawczy program Adastry:

hm Anna Świdlicka

phm Monika Węglarz

pwd Grażyna Zajączkowska

hm Andrzej Borkowski

pwd Marcio Mrozek

 

Naczelnicy:

hm Anna Bnińska-Gębska

hm Andrzej Borowy

 

Administracja:

phm Gabriela Stephens

 

Zlecenia specjalne:

hm Małgorzata Zajączkowska

 

Na stronie Adastry korzystamy ze zdjęć nadesłanych przez: pwd Gosię Nakoneczną phm Bogdana Trylskiego.

 

Psychologia w wychowaniu harcerskim

hm Anna Mazurkiewicz i hm Krystyna Reitmeier

 

Warsztaty sobota popołudniu

 

Jak dziś służyć Polsce poza Polską

wypowiedzi przygotowane na kominek

 

 

Gawęda Służba Polsce

hm Michał Nalewajko

 

 

Wnioski

 

Forum dyskusyjne

Zakończenie

 

 

Wrócić na główną stronę Organizacji Harcerek