ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO

działający poza granicami Kraju
 

ORGANIZACJA HARCEREK

 
Chorągwie i Jednostki na świecie  |  Kontakt   |   Konferencje   |    Nasza Kronika   |    Pisma Harcerskie - Węzełek   |   Wiadomości Urzędowe   |  Składnica

 

KONFERENCJE

 

XXII Zjazd Ogólny ZHP
Old Windsor, WB w dniu 2-go lutego 2019r

 

 


 

Adastra XX  Konferencja Instruktorska  -  15-17 : XI : 2013 r.

East Midlands Conference Centre, University of Nottingham Campus, Anglia.

 

 

Wspólne zdjęcie wsystkich uczestników Adastry.

 

Kominek -  poznajmy się. Piątek 15:XI:2013

Druhna Naczelniczka Oleńka Mańkowska wita gości i uczestników na początku Konferencji. Sobota 16:XI:2013
Konsul Generalny Łukasz Lutostański z Manchester skada życzenia owocnych obrad. W pierwszym rzędzie, Naczelniczka, Konsulowie Generalni PR Ireneusz Truszkowski z Londynu, i Łukasz Lutostański z Manchester, Druhna Przewodnicząca Hm. Teresa Ciecierska, Druh Naczelnik Hm. Marek Szablewski. Zyczenia składa Pani Irena Grocholewska Prezes ZNPZ.
Historia ZHP przygotowana do konkursu w Polsce przez Hm. Teresa Szadkowska-Łakomy i Hm. Jagoda Kaczorowska. Jeden z pokazów na kominku – Babcia pokazywała wnukom Warszawę.

 

Przyszły rownież pozdrowienia i zyczenia od gości zaproszonych którzy nie mogli być obecni na Konferencji, między innymi od Księdza Rektora na Anglię i Walię Stefana Wylężek oraz Prezes Polskiej Macierzy Szkolnej w Wielkiej Brytanii Pani Aleksandry Podhorodeckiej. Obecna na otwarciu była Pani Dr. Beata Polanowska, Prezes SPS w Nottingham (Signpost to Polish Success  -  lokalna organizacja pomocniczna dla nowych migrantów z Polski) Prezes Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej Brytanii Hm Tadeusz Stenzel byl uczestnikiem.

 

 

Pobierz link: Nasze Dziedzictwo 1910 - 2013 - prezentacja

 

Pobierz link: Nasze Dziedzictwo - tekst

 


ADASTRA XXII

 

RAMOWY PROGRAM – uzupełniony 15/10/2013

 

 

dzień

czas

Zajęcie

uwagi

PIĄTEK

15/11

1600

REJESTRACJA w Recepcji

Rozlokowanie sie w hotelu; obejrzenie wystawy w EMCC

 

1900

OBRZĘD NA ROZPOCZĘCIE

 

1930

WSPÓLNA KOLACJA

 

2030

KOMINEK/ZAJĘCIE

Przygotowane przez Chorągwie w WB

 

SOBOTA

16/11

0700-0830

ŚNIADANIE

W Restauracji

 

0900

ROZPOCZĘCIE OBRAD

Powitanie gości; zagajenie - NACZELNICY

 

0915

PIERWSZE ZAJĘCIE

T.Szadkowska, hm

J.Kaczorowska, hm

‘Dziedzictwo ZHP’ :

Podsumowanie  naszej pracy / naszego ruchu; nasza rola  w obecnym społeczeństwie.

 

1045

PRZERWA

 

 

1100

DRUGIE ZAJĘCIE

M.Szablewski, hm

‘Służba - Bogu, Polsce i bliźnim’ Wprowadzenie - dyskusja w grupach. Plenum. Co taka służba znaczy w dzisiejszym społeczeństwie.

 

1245

ZDJĘCIE

W pełnych mundurach

 

1315

OBIAD

Bufet

 

1415

TRZECIE ZAJĘCIE

H.Świdlicka,hm

(A.Mazurkiewicz,hm)

‘Spacer z tematem kształcenia’ – patrolami.   Okazja do wymiany zdań i doświadczeń.

 

1630

PODWIECZOREK

 

 

1700

CZWARTE ZAJĘCIE

A.Nowobilska-Vasilios

hm

Kształcenie drużynowych wirtualną ścieżką. Jest potrzeba kształcenia dorosłych (nowoprzybyłych) którym brakuje harcerskich podstaw metodycznych. Do tego zajęcia prosimy wcześniej przeczytać artykuł z Węzełka pod tym samym tytułem. (załącznik )

 

1800

Przygotowania do Kominka

 

1900

KOLACJA

 

 

2030

KOMINEK

 

 

Temat – ‘Służba

 

 

NIEDZIELA

17/11

0700+

 

Znoszenie bagaży / Check out i

ŚNIADANIE

Do godz. 0900

 

 

 

0900

‘WARSZTATY PRACY’ 

Spotkania programowe np.  zuchy, harcerki/rze, wędrowniczki/y, kształcenie, prasa harcerska itp.

 

 

1045

PRZERWA

 

 

1100

OGÓLNA DYSKUSJA; PODSUMOWANIE

 

1215

MSZA ŚW.

 

 

1315

OFICJALNE ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

 

1330

OBIAD

Bufet

 

1400

ZAJĘCIA ROZRYWKOWE

Patrz poniżej

 

1645

POWRÓT DO HOTELU

 

 

1700

WYJAZD

Minibus do Londynu

 

SKLEPIK HARCERSKI BĘDZIE CZYNNY PODCZAS KONFERENCJI

 

ZAJĘCIA ROZRYWKOWE - w stylu harcerskim!   

 

Propozycje:-

·        zwiedzanie Wollaton Hall w pobliżu Uniwersytetu, z oprowadzającym –zabytkowy budynek oraz museum przyrodnicze . Tam też jest park (zwiedzanie na własną rękę) gdzie są jelenie, sarny,jezioro i kawiarnia!

·        piesze 'wycieczki' po centrum Nottingham

·        wyprawa do Nottm Castle (museum na skali)

·        zwiedzanie prawdziwych jaskiń z piaskowca (w centrum)

·        wyprawa do działającego młynu (1.25mili poza centrum)

 

100 lat Krzyża Harcerskiego

Podczas Konferencji Wędrowniczek zostanie posadzone drzewko laurowe obok sadzonki dębowej, która przybyła z Perry Hall Park, Birmingham we wrześniu. W Perry Hall Park odbył się Jamboree, w którym Andrzej Małkowski z grupą polskich skautów (z trzech zaborów), reprezentowali Polskę w 1913r.

Pragniemy aby z Konferencji Adastry XXII pojechała również delegacja do Perry Hall Park jako znak przyjaźni zawartej w tym roku z racji rocznicy Jamboree i udziału polskiej reprezentacji.  Dalsze szczegóły nastąpią.

 

18/11/2013

Po Konferencji ADASTRA XXII odbędzie się Konferencja Referatu Wędrowniczek w Centralnej Stanicy Harcerskiej Fenton.

 

 

Kształcenie drużynowych wirtualną ścieżką

 

Korespondencyjny kurs drużynowych dla dorosłych “Harcerska ścieżka” przy Chorągwi Harcerek Stanów Zjednoczonych rozpoczął się w roku 2009 dzięki hm. Krysi Kajkowskiej-Merrick i hm. Kingi Rzyskiej z wkładem hm. Krysi Link-Wardawy i hm. Wiesi Pluskwy.[1]  W kwietniu  2011 objęła kierownictwo kursu hm. Ania Nowobilska-Vasilios, równocześnie wchodząc w Radę Chorągwi.  Celem tego stałego kursu jest przygotowanie kobiet które chcą pracować na funkcji wychowawczej z dziećmi lub z  młodzieżą, a nie mają do tego harcerskich podstaw metodycznych.  Osoby te albo odeszły od harcerstwa jako nastolatki, lub się harcerstwem zainteresowały jako matki zuchów lub harcerek.  Warunkami przyjęcia na kurs jest ukończenie 24 lat, posiadanie stopnia aspirantki lub samarytanki, złożenie Przyrzeczenia, co najmniej roczna pomocnicza praca w jednostce i niemożność uczestniczenia w letnim dwutygodniowym chorągwianym kursie dla drużynowych.  Do roku 2010, kurs ukończyło siedem1 kandydatek a do czerwca 2013 ukończyło następne sześć.  Obecnie kończą go kolejne dwie kursantki, a rozpoczęło następne pięć. 

 

Hufcowa lub szczepowa zgłasza kursantkę drogą służbową komendantce kursu.  Komendantka kursu wtenczas zaprasza indywidualnie na kurs, a kursantka odpowiada komendantce kursu składając osobiste zgłoszenie w którym uwzględnia detale ewidencyjne, wiek swoich dzieci, zawód, pracę społeczną, zainteresowania, daty przyznania stopni i składania Przyrzeczenia, pełnione funkcje harcerskie oraz rodzaj prac przy jednostkach harcerskich, udział w akcjach letnich, biwakach lub wycieczkach i wybór mentorki.  Ponieważ kurs chorągwiany jest przeprowadzany na odległość i posługuje się mediami elektronicznymi, ważne jest by każda kursantka wybrała instruktorkę-mentorkę ze swego ośrodka z którą mogłaby przedyskutować metodykę oraz różne kursowe zadania, która posiada biblioteczkę podręczników harcerskich i która potrafi być wsparciem dla kursantki podczas trwania tego wielomiesięcznego kursu.

 

Kurs składa się z ośmiu tematów, z których połowa  jest udostępniona kursantkom i mentorkom z początkiem kursu, a druga połowa po przesłaniu odpowiedzi i uzupełnienia pierwszych czterech tematów.  Każdy temat jest przesłany elektronicznie i również wciągnięty do folderów umieszczonych w Google Documents, do których kursantki, mentorki i referentka kształcenia przy chorągwi są zaproszone i do których mają zabezpieczony dostęp.  Komendantka kursu posługuje się kalendarzem Google Calendar by zawiadamiać i przypominać o terminach ukończenia zadań.  Po ukończeniu każdego zadania, kursantka i mentorka otrzymują od komendantki kursu arkusz udziału w kursie streszczający postępy, potrzebne uzupełnienia i terminy nadchodzących zadań.  Chociaż kurs powinien trwać od 9-ciu do 12-tu miesięcy, zabrało kursantki które go ukończyły od 7-miu do 18-tu miesięcy.

 

Pierwszy temat, wodzostwo, został przerobiony na potrzeby instruktorskie z warsztatów kształcenia nauczycieli.  Kursantka bada swe style przywódcze, wymienia swe uzdolniena,  zastanawia się nad sobą i podsumowuje to co się o sobie nauczyła przerabiając ten temat.  Wpatruje się w typy charakteru osób które ją inspirują.  Odpowiedzi kursantek uwzględniły mamy, babcie, instruktorki, Papieża Jana Pawła II.  Na pytanie dlaczego należą do harcerstwa, jedna odpowiada  – Jako „dorosła”, jestem świadoma ile dobrego było w tej organizacji, i zależy mi na tym żeby moje dzieci miały podobne wrażenia.  Na temat znaczenia harcerstwa, druga odpowiada  – ... żadna szkoła, żadna rodzina, żadna organizacja nie jest w stanie przekazać i nauczyć młodej osoby tego co harcerstwo mu daje.  Do tego można dodać odpowiedź pierwszej – Harcerstwo w moim życiu znaczy to, że jestem częścią bardzo wyjątkowej grupy ... grupa gdzie członkowie zawierają wysokie poczucie wartości, moralności i etyki. … harcerstwo wzmacnia mnie wewnątrz i na zewnątrz, oraz w dużej mierze przyczyniło się do rozwoju moich umiejętności przywódczych.

 

Temat drugi zajmuje się wykazem służby, podręcznikami harcerskimi, zawartością witryn harcerskich i pisaniem rozkazów i wniosków.  Kursantka również bierze udział w miesięcznym ćwiczeniu w którym zastanawia się nad cechami charakteru instruktorki, wybiera jedną cechę którą chciałaby u siebie rozwinąć, układa plan pracy nad sobą i go stosuje podczas tego miesiąca.  Cechy charakteru które kursantki sobie wybrały, między innymi, to aktywnośc, dynamizm, cierpliwość, pewność siebie, śmiałość, spontaniczność i pogłębienie słownictwa i gramatyki polskiej.   Każdą zdziwiło to, że plan pracy nad sobą, tygodniowa refleksja, i podsumowanie komendantce przyniosły niespodziewane postępy nad wybraną cechą charakteru.  Można wywnioskować, że praca nad sobą jest czynnym i całożyciowym ćwiczeniem. 

 

Trzeci temat składa się z planu pracy jednostki.   Najlepiej jest gdy kandydatka rozpoczyna kurs w taki sposób, że dociera do trzeciego tematu przed rozpoczęciem roku harcerskiego, by tematy przerabiane podczas kursu pomogły jej w przygotowaniu zajęć dla drużyny.   Używając szablony w podręcznikach Jak prowadzić drużynę harcerek lub Podręcznik dla drużynowych zuchów, kursantka przygotowuje ogólny i szczegółowy plan pracy.  Aby ułatwić  przygotowanie planów, kursantka ma dostęp do szablonów w programie Word wprowadzonych do odpowiedniego folderu Google Documents.  Odpowiada na temat przesyłając ogólny program pracy swojej jednostki i plany pracy trzech zbiórek wraz z pozbiórkową samooceną.  Jeżeli odbyła się wycieczka, to przesyła plan i ocenę wycieczki zamiast trzeciej zbiórki.  Jeden z najciekawszych planów opisanych przez kursantkę to wycieczka skrzatów na teren gospodarstwa i opis uciechy przy karmieniu kur, kaczek, gęsi, kóz, owiec, i konia.  Inna kursantka w ocenie zbiórki wyjaśnia, że temat gawędy/rozmowy został zmieniony i dostosowany do zagadnień społecznych które leżą na sercach wędrowniczek i ujawniają się podczas zbiórki.  W 2013 roku, aby ująć inne części książki pracy drużyny a nie tylko plany pracy, wprowadzono wymaganie dostarczenia skanów trzech dodatkowych części książki pracy, np. piosenkę drużyny, historię drużyny, patronkę drużyny, ewidencję, spis szóstek lub zastępów, itp.

 

W pierwszej wersji kursu, temat trzeci również zawierał ćwiczenie przeglądu i rewizji kasy drużyny która zawierała pełno błędów i problemów.   Ponieważ ćwiczenie to było na wyższym poziomie niż potrzebne dla nowych drużynowych, postanowiono temat uprościć i oddzielić jako osobny temat czwarty.  Obecnie pracuje nad tym hm. Krysia Link-Wardawy która przygotuje ćwiczenie w którym kursantki wypełnią książki kasowe wpisując podane kwity dochodowe i rozchodowe.  Warto wspomnieć, że tematy przygotowane na kurs korespondencyjny wykorzystuje się również w programie letniego kursu chorągwianego które się odbywa co dwa lata.

 

Piąty temat to rozwój fizyczny, umysłowy i psychologiczny dziecka.  Po analizie tabeli rozróżniającej rozwój według wieku, kursantka opisuje w jaki sposób uwzględnia rozwój swoich skrzatów, zuchów, harcerek czy wędrowniczek w przygotowaniu i przeprowadzeniu zbiórki.  Dołącza plan zbiórki wraz z opisem czasu trwania i trudności napotykanych podczas zbiórki.  Jedna kursantka, z zawodu inżynier, bardzo ciekawie wprowadziła na odpowiednim poziomie zajęcia-eksperymenty ekologiczne, udostępniając harcerkom naukę ścisłą.  Usunęła tym sposobem mit ciężaru nauki.  W drugiej wersji kursu, dodano do tego tematu branie udziału w zajęciu z grupą dzieci lub młodzieży różniących się rozwojowo od własnej głównej specjalności i porównanie przynajmniej pięciu elementów zbiórki.  Nadesłano porównania przeprowadzenia zbiórek skrzatów a harcerek, wędrowniczek a zuchów i zuchów a harcerek.  Dzięki temu ćwiczeniu, kursantka poznaje różnice i podobieństwa prowadzenia pracy w swojej oraz odrębnej gałęzi pracy.

 

W temacie szóstym, używając ćwiczenie z podręcznika  Jak prowadzić drużynę harcerek, kursantka analizuje problemy z którymi może się spotkać podczas zbiórki jak np. nieobecność zastępowej, sprzeciwiające się zainteresowania harcerek, niechęć mówienia po polsku, dobór dziewcząt do zastępu, nieodpowiedni ubiór.  Opisuje również sposób płacenia składek i wyjaśnia jak ono pomaga w wychowaniu harcerskim. 

 

W kolejnym temacie (7-ym) opisuje kursantka powód nadawania gwiazdek, stopni oraz sprawności i przesyła program pracy przeprowadzenia sprawności na obozie lub kolonii której tematem są kwiaty i drzewa.  Przysłano różne ciekawe plany pracy odpowiednio dopasowane do rozwoju zuchów („Ekoludek”, „Przyjaciółka lasu”, „Kwiaciarka”, „Leśnik”), harcerek („Ekolog”, „Przyrodniczka”, „Ratowniczka przyrody”) i wędrowniczek („Ratowniczka środowiska naturalnego”).  W zbiórkach na temat „Przyjaciółki lasu”, jedna z kursantek pomysłowo wplotła wiersz „Ptasie Radio" do naśladowania ptaków, rozróżnienia rodzajów ptaków i inscenizacji.

 

Ósmy i ostatni temat to  ocena pracy kursantki  z młodzieżą przez mentorkę.  Sprawozdania instruktorek-mentorek świadczą, że kursantki są lubiane, przygotowane, sumienne, odpowiedzialne i są wspaniałymi kandydatkami na stopień przewodniczki.

 

Postępy kursu są streszczane na każdej Radzie Chorągwi gdzie zagadnienia są omawiane i zmiany zatwierdzane.   Mimo obszaru geograficznego i kontaktu tylko pisemnego, komendantka kursu zapoznała się z kursantkami od wschodniego wybrzeża do zachodniego, oraz z pracą ze skrzatami do pracy z wędrowniczkami.  Zapoznała się także z tradycjami poszczególnych ośrodków.  W kursie biorą udział samarytanki i aspirantki, te które się zapoznały z harcerstwem w dzieciństwie w Polsce lub w Stanach, te którym łatwiej jest się wysłowić po polsku i tym którym łatwiej przychodzi to po angielsku.  Mimo tych różnic, kurs Harcerska ścieżka  umożliwia dokształcanie się osobom dorosłym z pasją do prowadzenia zajęć z młodzieżą prowadzonych metodą i tradycją harcerską na terenach emigracyjnych. 

 

Ania Nowobilska-Vasilios hm.

Chicago, IL

6/29/2013


 

[1] Zhppgk.org, To Ja, Krysia Kajkowska-Merrick, hm.

 

 

Wrócić na główną stronę Organizacji Harcerek