Wielka Akcja Charytatywna na rzecz Farmy Życia

Ośrodka w Polsce dla osób z autyzmem.

 

Podziękowanie . . .

 

 

Dlaczego podejmujemy się tej akcji ?

 

Dla uczczenia Stulecia Harcerstwa, ponieważ:

HARCERKA JEST POŻYTECZNA I NIESIE POMOC BLIŹNIM

HARCERZ JEST POŻYTECZNY I NIESIE POMOC BLIŹNIM

oraz

HARCERKA JEST OSZCZĘDNA I OFIARNA

HARCERZ JEST OSZCZĘDNY I OFIARNY

 

Co to jest Autyzm?

 

            Autyzm jest zaburzeniem rozwojowym. Ma wpływ na rozwój mózgu w sferach rozumowania, kontaktów socjalnych i porozumiewania się. W wielu wypadkach  jest połączony z opóźnieniem umysłowym. Mowa, poruszanie się, wzrok, słuch, dotyk, smak, reakcja na ból mogą być więcej lub mniej upośledzone. Często jest połączony z agresją lub/i samokaleczeniem.

 

             Stopień nasilenia autyzmu jest bardzo różny. Niektóre osoby z autyzmem mogą prowadzić normalne życie. Inne są zamykane w szpitalach psychiatrycznych, podaje im się nadmierną ilość  środków odurzających i są nawet przywiązywane do łóżka, gdyż rodzina nie może sobie z nimi poradzić.

 

Jakie cele ma Farma Życia?

 

Celem Fundacji Wspólnota Nadziei jest stworzenie kompleksowej opieki nad osobami z autyzmem oraz stworzenie sposobu życia: bezpiecznej - czyli pod właściwą opieką - pracy, również zarobkowej, rozwijania zainteresowań, aktywnego odpoczynku. Misją fundacji jest budowa systemu wsparcia dla osób z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami rozwojowymi oraz dla ich rodzin.

 

            Wprowadzają ten cel w życie przez:

v    Budowę Farmy Życia, która jest  centrum nauki i miejscem stałego pobytu oraz pracy, terapii i rehabilitacji dla osób dotkniętych autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami rozwojowymi.

v     Rozpowszechnianie wiedzy o autyzmie i sposobach jego leczenia.

v     Działalność konsultacyjną i rehabilitacyjno-terapeutyczną.

v     Przygotowanie do pracy zawodowej.

 

Co już osiągnięto?

 

  

Wybudowano pierwszy dom w Więckowicach, woj. Małopolskie (z Krakowa kierunek na Krzeszowice).

       

     

 

Prowadzone są zajęcia ogrodnicze, plastyczne,  z gospodarstwa domowego oraz stolarskie. Prowadzone są kursy ogrodnicze.

 

                

 

Na Farmie są prowadzone uprawy ekologiczne. Ma być sprzedawana zdrowa żywność oraz przetwory z jarzyn i owoców.          

 

                                               

Wiele osób czeka na miejsce stałego pobytu na Farmie.

 

POMÓŻMY  ZBUDOWAĆ  DRUGI  DOM  MIESZKALNY !!!

                       

 

                                     Więcej informacji znajdziecie na  www.farma.org.pl

 

 


 

Wielka Akcja Charytatywna na rzecz Farmy Życia

 

                                                                       Ośrodek w Polsce dla osób z autyzmem

 

To wspólna akcja Organizacji Harcerek i Organizacji Harcerzy jako część programu 100-lecia Harcerstwa. Termin akcji jest podczas Wielkiego Postu 2009r (ale to nie wyklucza jakiejkolwiek działalności w innym terminie). Wszystkie jednostki harcerskie na każdym terenie współpracować mogą w zdobywaniu funduszów na rozbudowę Farmy Życia.

 

Jak możesz wziąść udział?

Skontaktuj się z drużynową albo hufcową albo Komendantką Chorągwi która przekaże Ci informacje o udziale Twojej chorągwi.

 

Gdzie jest Farma Zycia? Jak tam możemy pomóć?

Farma Życia w Więckowicach leży w województwie Małopolskim po drodze między Krakowem a Krzeszowicami (miejsce urodzenia Olgi Małkowskiej). Druhna Naczelniczka nawiązała kontakt z organizatorami Farmy Życia. W zależności od ilości zebranych pieniedzy będzie zależało dokładnie jak nasze fundusze będą użyte. Obecnie mają wyposażone warsztaty pracy ale chcą wybudować drugi dom mieszkalny. Pomóżmy wyposażyć sypialnie, kuchnie, łazienki... Więcej informacji można zdobyć w internecie: www.farma.org.pl  Gdyby ktoś chciał odwiedzić farmę, lub pojechać tam z grupą harcerską, proszę skontaktować się z Dhną Naczelniczką, bo jest to do zorganizowania.

 

Światowy Dzień Autyzmu

Warto też zauważyć że Światowy Dzień Autyzmu jest 2. kwietnia – właśnie w czasie naszej akcji. Więcej informacji można zdobyć w internecie na stronie www.worldautismawarenessday.org

 

Przy pracy zarobkowej wyrabiamy wiele cech – twórczość, zaradność, zdobnictwo, praca w zespole… Ze wszystkiego korzysta harcerka, harcerz czy zuch dla dobra budowania własnego charakteru. Dodać do tego, że z tej pracy będzie korzyść dla innych dodaje zapału i poczucie satysfakcji. Przy tej okazji będziemy mogli lepiej zrozumieć co to znaczy autyzm i jakie są trudności i specyficzne potrzeby osób upośledzonych autyzmem.

 

Zachęcamy do akcji. Jest to nasza wspólna służba bliźnim. Od chorągwi i jednostek zależy sukces akcji.