ARCHIWUM

 

 

 

 

 

 

Wspomnienia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wspomnienia z Afryki - dhna. A. Zbikowska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZASTĘP "ŚWIETLIKI" W POWSTANIU WARSZAWSKIM

 

 

Przedruki

 

Archiwum Nr 1

 

Druhna Oleńka – Główna Kwatera Harcerek, Londyn 1988

Harcerki w ZHP – Początki i osiągnięcia w Kraju oraz lata 1939 – 1940 poza Krajem, hm Władysława Seweryn Spławska, Główna Kwatera Harcerek, Londyn 1993

Harcerski Zeszyt Historyczny Nr 3/2: Nasze Dzieje – Geneza Harcerstwa,

Wydanie Harcerskiej Komisji Historycznej ZHP w Londynie w latach 1970tych

Na Tropie, nr.2, rok 60, IV/VI, 2007: Zlot w Birmingham 1913 - Udział Polaków w I-szym Zlocie Skautowym

Poczatku Ruchu Harcerskiego - Zeszyt Historyczne ● 1910 - 1920 ● Wydaje Harcerskiej Komisji Historycznej ZHP w Londynie w Llatach 1970-tych.

Zycie Radosne, Henryk Glass, Londyn 73 1 - Krzyz Harcerski

 

Archiwum do numeru 2

 

Harcerki w ZHP – Początki i osiągnięcia w Kraju oraz lata 1939 – 1940 poza Krajem, hm Władysława Seweryn Spławska, Główna Kwatera Harcerek, Londyn 1993

·         Strona 104 – Rozporządzenie Rady Ministrów o uznaniu ZHP za stowarzyszenie wyższej użyteczności

 

Druhna Oleńka – Główna Kwatera Harcerek, Londyn 1988

 

 „Tu mi dobrze tu mój świat…” Wiersze Olgi Małkowskiej – nakładem ZHR 1999 wiersz p.t. „Józek”

 

Druhna Oleńka – Główna Kwatera Harcerek, Londyn 1988

 

Harcerki w ZHP – Początki i osiągnięcia w Kraju oraz lata 1939 – 1940 poza Krajem, hm Władysława Seweryn Spławska, Główna Kwatera Harcerek, Londyn 1993

 

Gawędy o tych, które przewodziły, Anna Zawadzka, Harcerskie biuro Wydawnicze „Horyzonty”, Warszawa, 1994

 

Harcerki w ZHP – Początki i osiągnięcia w Kraju oraz lata 1939 – 1940 poza Krajem, hm Władysława Seweryn Spławska, Główna Kwatera Harcerek, Londyn 1993

 

Od lat najmłodszych do późnej siwizny – Elżbieta Andrzejowska, GK Harcerek ZHP, Londyn, 2007

 

Druhna Oleńka – Główna Kwatera Harcerek, Londyn 1988

 

Harcerki w ZHP – Początki i osiągnięcia w Kraju oraz lata 1939 – 1940 poza Krajem, hm Władysława Seweryn Spławska, Główna Kwatera Harcerek, Londyn 1993

 

Instruktorki Organizacji Harcerek ZHP poza Krajem po drugiej wojnie światowej – Władysława Spławska, GK Harcer ZHP, Londyn 2004

 

Harcerki w ZHP – Początki i osiągnięcia w Kraju oraz lata 1939 – 1940 poza Krajem, hm Władysława Seweryn Spławska, Główna Kwatera Harcerek, Londyn 1993

 

Od lat najmłodszych do późnej siwizny – Elżbieta Andrzejowska, GK Harcerek ZHP, Londyn, 2007

 

Harcerki w ZHP – Początki i osiągnięcia w Kraju oraz lata 1939 – 1940 poza Krajem, hm Władysława Seweryn Spławska, Główna Kwatera Harcerek, Londyn 1993

 

Wykaz Sprawności Harcerek – maszynopis z przedmową Jadwigi Falkowskiej, Kierowniczki Wydziału Programowego GK Harcerek, 1939 r.

 

Harcerki w ZHP – Początki i osiągnięcia w Kraju oraz lata 1939 – 1940 poza Krajem, hm Władysława Seweryn Spławska, Główna Kwatera Harcerek, Londyn 1993

 

 

 

Inne Strony Internetowe

 

www.skaut.okay.pl – pismo harcerskie w internecie (10 numerów)

 

http://www.muzeum.harcerstwa.pl/

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Historia_harcerstwa

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Muzeum_Harcerstwa

 

 

Uwaga:  Nie są to strony ZHP działającego poza granicami i nie bierzemy odpowiedzialności za informacje w nich zawarte.

 

 

 

Wrócić na główną stronę gazetki "Sto Lat"