Bibliografia

 

 

 

 

Afryka lat czterdziestych we wspomnieniach instruktorki harcerskiej, Zdzisława Wójcik, nakładem Koła Harcerek i Harcerzy z Lat Dawnych w Londynie, Warszawa 1997r.  

 

Aleksander Kamiński: O Harcerstwie teksty zapomniane, Red. Janusz Biały, Wyd. Niezależne wydawnictwo Harcerskie, Warszawa, 1984r.

 

Andrzej Małkowski, Aleksander Kamiński, wyd. Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa, 1979

 

Antek Cwaniak, Aleksander Kamiński, wyd. ZHR, Warszawa 1998r.

 

Atlas Przyroda Szkoła Podstawowa, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna, Warszawa 2005r.

 

Drogowskaz Harcerski, Stanisław Sedlaczek i J Matecki, przedruk za pozowleniem Komendy Głównej ZHP w Niemczech, 194...

 

Druhna Oleńka, wyd. Główna Kwatera Harcerek ZHP, Londyn 1998r. *

 

Dyl Dyl, śpiewnik zuchowy, wyd. II, Główna Kwatera Harcerek, Londyn 1976r. *

 

Florian Marciniak Naczelnik Szarych Szeregów, Stanisław Broniewski, PWN, Warszawa 1988r.

 

Gawędy Druhny Babci, Halina Wiśniewska, Wyd. Horyzonty, Warszaw, 2001r.

 

Gawędy o tych które przewodziły, Anna Zawadzka, wyd. Harcerskie Biuro Wydawnicze Horyzonty, Warszawa 1994r.

 

Harcerki w ZHP, hm Władysława Seweryn Spławska, wyd. Główna Kwatera Harcerek ZHP, Londyn, 1993r. *

 

Harcerki 1939-1945, Instytut Historii PAN, PWN, Warszawa, 1983r

 

Harcerki 1939-1945 Relacje – Pamiętniki, Instytut Historii PAN PWN, Warszawa 1985r.

 

Harcerski Słownik Biograficzny, Red. Janusz Wojtycza, Wyd. Muzeum Harcerstwa, Warszawa, 2006r.

 

Harcerskie spotkania z Ojcem Świętym, Ks. Zdzisław Peszkowski, Wyd. Klan, Warszawa 1991r.

 

Harcerstwo w Europie 1945-1985, Leonidas Kliszewicz, Harcerska Komisja Historyczna, Londyn, 1992r.

 

Instruktorki Organizacji Harcerek ZHP poza Krajem po drugiej wojnie światowej, hm Władysława Seweryn Spławska, wyd. Główna Kwatera Harcerek ZHP, Londyn, 2004r. *

 

Isfahan Miasto Polski Dzieci, wyd. Koło Wychowanków Szkół Polskich Isfahan i Liban, Londyn 1988r.

 

Jednodniówka Hufca Harcerek „Bałtyk”, Red. Krystyna Myk, Wyd. Hufiec „Bałtyk”, Londyn, 1973r.

 

Kamienie na Szaniec, Aleksander Kamiński,  wyd. „Śląsk”, Katowice, 1972r.

 

Krajowy Zjazd działaczy harcerskich w Łodzi (uchwały, referaty, głosy w dyskusji), Wyd. Główna Kwatera Harcerstwa, Warszawa, 1957r.

 

Krąg Starszoharcerski, Tomasz Piskorski, Wyd. ZHP poza granicami Kraju, 1947r.

 

Łamigłówki Na Cały Rok, Renata Lorenc, Bogusław Lorenc,Wydawnictwo Aksjomat, Kraków 2003r.

 

Na nieludzkiej ziemi, Józef Czapski, Instytut Literacki, Paris, 1949 oraz Editions Spotkania, Paris 1984 (Książka również tłumaczona na język francuski „Terre inhumaine”, Plon, Paris, 1949 oraz angielski „The Inhuman Land”, Polish Cultural Foundation, London, 1987.)

 

Nasz Świat Our World, Kazimierz Z Stohandel,Wyd. Komenda II Zlotu Harcerstwa, Kanada, 1976r.

 

Nasze Dzieje, Harcerskie Zeszyty Historyczne, nr. 3, wyd. Harcerska Komisja Historyczna, Londyn 1970

 

Nasze Prawo, Przyrzeczenie i Pozdrowienie, Dr. Ewa Grodecka, Nakładem Harcerksiej Szkoły Instruktorskiej na Buczu, Warszawa 1937

 

Ochotniczka - Podręcznik dla drużynowych, Urszula Daniels hm, Referat Harcerek Australia, Wydanie II 2008r.

 

Od lat najmłodszych do późnej siwizny, hm Elżbieta Andrzejowska, wyd. Główna Kwatera Harcerek ZHP, Londyn 2007r *

 

Pełnić służbę... z pamiętników i wspomnień harcerek Warszawy 1939-1945 (pod redakcją Anny Zawadzkiej i Zofii Zawadzkiej), PIW, Waszawa 1983r.

 

Początki  ruchu harcerskiego, Harcerskie Zeszyty Historyczne, nr. 1,  wyd. Harcerska Komisja Historyczna, Londyn 1970

 

Rising ’44 ‘The Battle for Warsaw’, Norman Davies, wyd. Macmillan, Londyn, 2003r

 

Szare Szeregi Harcerze 1939-1945, (pod redakcją Jerzego Jabrzemskiego), PWN, Warszawa 1988r.

 

Szare Szeregi na terenie południowo-wschodniej Polski, tom 1 - Konspiracja Harcerek 1939-1945, Janusz Krężel, Tarnów 1996, nakładem własnym autora; tom 3 - Konspiracja Harcerzy 1939-1945, Kraków 1998r.

 

Szare Szeregi – Związek Harcerstwa Polskiego w czasie II wojny Światowej (GK Harcerzy „Pasieka” – ocalałe dokumenty, Polonia Book Fund Ltd. Londyn, 1982r.

 

Tu mi dobrze tu mój świat, wiersze Olgi Małkowskiej, wyd. ZHR, Tatrzański Hufiec Harcerek i Zuchów, Zakopane 1999r.

 

Wielka Gra, Harcerstwo w Polsce w czasie II wojny światowej 1939-1945, wyd. Zarząd Główny Koła b. Żołnierzy Armii Krajowej, Londyn 1974r.

 

W Harcerskiej Służbie 1946-1996, Juliusz L Englert, Jerzy Witting, Nakładem Naczelnictwa Związku Harcerstwa Polskiego poza granicami Kraju, 1997r.

 

W Krainie Łamigłówek, Agnieszka Bator, Anna Podgórska, Wydawnictwo Aksjomat

 

Życie Radosne, Henryk Glass, ZHP, Londyn, 1973.

 

365 Zagadek, Ewa i Stefan Zieliczowie, Oficyna Wydawnicza DELTA W-Z, Warszawa

 

 

 

* Te książki są do nabycia w sklepiku GK Harcerek

 

 

 

Wrócić na główną stronę gazetki "Sto Lat"