Kalendarzyk 1909-1920:
  Początki ruchu harcerskiego

Polska w okresie zaborów, I. Wojny Światowej i

Wojny Polsko-Rosyjskiej

 

1909

Pierwszy artykuł o skautingu w prasie polskiej we Lwowie

1910

Pierwsze próby organizowania drużyn skautowych w Warszawie i we Lwowie

1911

Publikacja książki Andrzeja Małkowskiego „Skauting jako system wychowania młodzieży”

1911

We Lwowie powstają pierwsze formalne drużyny skautowe, w tym drużyna żeńska z Olgą Drahonowską na czele 

1913

Polska reprezentacja na międzynarodowym zlocie skautowym w Birmingham, Anglia

1914

Przyjęcie nazwy „harcerstwo” zamiast skauting i ustalenie tekstu Przyrzeczenia i Prawa harcerskiego

1914/18

I. Wojna Światowa: harcerze walczą o wolność Polski; harcerki pełnią służbę sanitarną na froncie

1914/19  

Powstają jednostki harcerskie wśród Polaków na obczyźnie: w Niemczech, na Rusi, w Kijowie, i na Syberii

1918

Powstaje jeden Związek Harcerstwa Polskiego na zjeździe w Lublinie

1919

Ginie Andrzej Małkowski

1918/19

Obrona Lwowa z udziałem młodych harcerzy – „Orlęta Lwowskie”

1920  

Udział harcerstwa w odpieraniu najazdu bolszewickiego i decydującej bitwie 15. sierpnia („Cud nad Wisłą”)

 

Wrócić na główną stronę gazetki "Sto Lat" - Numer 1