Piosenki

 

Wszystko Co Nasze - Hymn Harcerski

Słowa zawierające wszystkie harcerskie ideały napisał Ignacy Kozielewski, współtwórca ruchu harcerskiego i pedagog. Jego wiersz ukazał się 15.10.1911, w pierwszym numerze „Skauta”, redagowanego we Lwowie przez Andrzeja Małkowskiego. Olga Drahonowska później ułożyła refren i trochę zmieniła rytm, żeby pasował do melodii „Na Barykady”. Pieśn ta została oficjalnie zatwierdzona jako Hymn Harcerski w 1934 roku ale śpiewana była od najwcześniejszych lat ruchu harcerskiego.

 

 

 

1.         Wszystko, co nasze Polsce oddamy

            W niej tylko życie, więc idziem żyć!

            Świty  się bielą, otwórzmy bramy

            Hasło wydane: wstań, w słońce idź!

 

                  Ref:

                  Ramię pręż, słabość krusz,

            Ducha tęż, Ojczyźnie miłej służ!

            Na jej zew, w bój czy trud

            Pójdzie rad harcerek polskich ród

            Harcerek polskich ród.

 

2.         Po ziemi naszej roześlem harcerzy.

            Pobudkę zagrzmią: Zbudź się, prawdzie służ!

            A wszystko wstanie, wkół się rozszermierzy

            By Matkę Polskę osłonić wśród burz...

      Ref:

 

3.         Niech płoną serca, niech płoną jak wici

            Od ócz płonących zginie nocy mrok...

            Ujrzy Ojczyzna: w zwarte szyki zbici

            Idziem z rozkazem: Czuwaj! Równaj krok!

      Ref:

 

 

Już Lipa Roztula

Jest to jedna z najstarszych pieśni harcerskich. Słowa Marii Konopnickiej z 1895 roku odnoszą się do zasad pozytywizmu – pracy organicznej i pracy od podstaw, jako drogi do odbudowy Polski po stuleciu porozbiorowej niewoli. Melodię skomponował Roman Bergner, organista i skaut z Leszna, i prawdopodobnie przekazał ją skautom wielkopolskim latem 1912 roku. Symbole zawarte w tej pieśni posłużyły Szarym Szeregom jako kryptonimy. Główna Kwatera została nazwana „Pasieką”, chorągiew – ulem, hufiec – rojem, drużyna – rodziną a zastęp – pszczółkami. Pieśń ta połączyła początki harcerstwa z walkami o wolną Polskę w II Wojnie Światowej. 

1.  Już lipa roztula
Słoneczny swój puch,
A dalej tam z ula
Na pracę, na ruch!
A dalej tam z ula
Na pole, na znój!...
Piastowe my pszczoły,
Piastowy my rój!
 
2.  
Ta stara pasieka
Na plon czeka nasz,  
My lecim od wieka
Z łąk kwietnych i z pasz...
My lecim od wieka
I trud niesiem swój...
Piastowe my pszczoły,
Piastowy my rój!

3. I brzęczy, i radzi 
Złocisty nasz wiec,
Jak bożej czeladzi                          
Pracować, jak lec,                          
Jak bożej czeladzi                          
W ten bratni iść strój...                   
Piastowe my pszczoły,                  
Piastowy my rój!     

4.  Nas budzi świt mglisty,
A spędza nas noc,
Gdy z lipy ojczystej
Żar bierzem i moc.
Moc życia, żar czynu
Na mir i na bój...
Piastowe my pszczoły,
Piastowy my rój!           

5.  I w kropli my miodu
Niesiemy w nasz ul
Prastarą woń rodu,
Co wiedzie się z pól,
I słodycz my pieśni
Sączymy w serc zdrój...
Piastowe my pszczoły,
P
iastowy my rój!   

 

Modlitwa Harcerska

 

O Panie Boże, Ojcze Nasz             

W opiece Swej nas miej

Harcerskich serc Ty drgnienia znasz

Nam pomóc zawsze chciej

 

Wszak Ciebie i Ojczyznę

Miłując chcemy żyć  

Harcerskim prawom życia, dnia

Wiernymi zawsze być

 

O daj nam zdrowie dusz i ciał

Swym światłem zanurz noc

I daj nam hart tatrzańskich skał

I twórczą wzbudź w nas moc

 

Na szczytach górskich czy wśród łąk

W dolinach bystrych rzek

Szukamy śladów Twoich rąk

By życie z Tobą wieść

 

Przed nami jest otwarty świat

Za nami tyle dróg

Choć wiele ścieżek kusi nas

Lecz dla nas tylko Bóg

 

Z więziennych ciemnic, z kajdan krat

O, usłysz, Panie glos!

Racz wrócić wolność Polsce, nam

Szatańska zetrzyj moc!

 

 

Wrócić na główną stronę gazetki "Sto Lat" - Numer 1