Słowo Naczelniczki

 

"Zastąpmy egoizm służbą"

 

 

 

 

Lord Robert Baden-Powell powiedział “prawdziwe szczęście polega na czynieniu dobra wokół siebie”. Od najmłodszego skrzata, który ma serduszko czułe na potrzeby innych, poprzez zucha z którym wszyscy zawsze powinni się czuć dobrze, aż do najstarszej harcerki, która całym życiem pełni służbę bliźnim, ciągle kierujemy nasze uczynki w stronę pomocy innym ludziom.

 

Egoizm to znaczy samolubstwo i kierowanie się własnym dobrem i interesem, nie zwracając uwagi na innych. Służyć to znaczy być dla kogoś lub do czegoś pomocnym, przydatnym i pożytecznym. Nasz harcerski kierunek wskazuje drogę poznania siebie i wzięcia odpowiedzialności za rozwój swojej osobowości, talentów i wad, nad którymi powinnyśmy stale pracować. Robimy to przez zdobywanie sprawności, grzybków skrzatowych, gwiazdek zuchowych, stopni harcerskich i etapów wędrowniczych.

 

Kształcąc siebie same, świadome potrzeb naszego otoczenia i przy pomocy wskazówek zawartych w Prawie i Przyrzeczeniu Harcerskim, zdobędziemy właśnie te zdolności, które potrzebne nam są do służby Bogu, Polsce i bliźnim.

 

Czuwaj! – nad sobą, abyś gotowa była w każdej chwili spełnić przyjacielską przysługę.

 

Anna Gębska hm

Naczelniczka Harcerek

 

 

 

Wrócić na główną stronę gazetki "Sto Lat" - Numer 1