Sprawności Stulecia Harcerstwa

 

 

 

 

 

 

Baśniarka Stulecia Harcerstwa

na poziomie ochotniczki/tropicielki

   

1.            Zna podstawowe fakty z historii harcerstwa:

·        Kto przetłumaczył książkę „Scouting for Boys” i jak brzmi jej polski tytuł

·        Kto założył harcerstwo

·        Jak powstało hasło „Czuwaj!” i co ono oznacza

·        W którym roku i w jakich miastach powstały pierwsze polskie drużyny

·        Kto organizował drużyny żeńskie

·        Co się wydarzyło na zlocie w Birmingham w 1913 r

·        Gdzie i kiedy stworzono związek i przyjęto nazwę ZHP

·        Kim były „Orlęta Lwowskie”

·        Co to były „Szare Szeregi”

·        W jakich krajach działa obecnie ZHP

2.            Opowie własnymi słowami, jak powstało harcerstwo i jak się odznaczyło w służbie Polsce, uwzględniając powyższe wydarzenia.

3.            Wie gdzie i kiedy powstało harcerstwo w jej kraju zamieszkania; zna nazwiska założycieli harcerstwa na jej terenie.

4.            Śpiewa hymn harcerski „Wszystko Co Nasze” i wie, kto ułożył słowa refrenu; śpiewa Modlitwę Harcerską „O Panie Boże”.

5.            Nauczy się dwóch nowych piosenek harcerskich pochodzących z lat 1910–1945 i powie, z jakiego okresu pochodzą.

6.            Zainscenizuje sama lub z zastępem wybrany epizod z historii harcerstwa.

7.            Weźmie udział w kominku lub innej imprezie dla uczczenia stulecia powstania harcerstwa polskiego. 

 

 

 

 

Kronikarka Stulecia Harcerstwa

na poziomie tropicielki/pionierki

 

1.            Dowie się, jaką rolę odgrywało harcerstwo w różnych okresach historii Polski:

·        Przed pierwszą wojną światową

·        W latach 1914–1921

·        W Polsce Niepodległej

·        W czasie drugiej wojny światowej – w Polsce i na obczyźnie

·        Pod rządami komunistów

·        Na emigracji

·        W latach „Solidarności”

·        Po roku 1989

2.            Założy album, w którym krótko opisze i zilustruje główne wydarzenia każdego z wyżej wymienionych okresów.

3.            Odszuka uczestnika (lub kogoś, kto znał uczestnika) któregoś z tych okresów; przeprowadzi wywiad i spisze relację.

4.            Dowie się kto i kiedy założył pierwsze jednostki harcerskie w jej kraju zamieszkania; zna nazwiska pierwszej hufcowej i pierwszej komendantki chorągwi.

5.            Śpiewa po jednej piosence z każdego okresu.

6.            Przygotuje sama lub z zastępem wystawę albumów i pamiątek z różnych okresów historii harcerstwa.

7.            Weźmie udział w kominku lub innej imprezie dla uczczenia stulecia powstania harcerstwa polskiego. 

 

  

 

 

 

 

Animatorka Stulecia Harcerstwa

na poziomie pionierki/samarytanki/wędrowniczki

    

1.      Wykaże się dobrą znajomością historii harcerstwa; poda krótką charakterystykę poszczególnych jej etapów; i wskaże, w jaki sposób harcerstwo przyczyniło się do odrodzenia, rozwoju lub obrony Polski.

2.      Opowie, jaki był wkład czołowych postaci ruchu harcerskiego w kształtowanie harcerstwa i jego dorobku.

3.      Przedstawi krótką historię harcerstwa na terenie kraju zamieszkania – jak i kiedy powstało, jaki był wkład harcerstwa w kształtowanie świadomości polskich korzeni wśród Polaków w drugim i trzecim pokoleniu.

4.      Sporządzi krótką  bibliografię podstawowych pozycji biblioteczki harcerskiej i przeczyta jedną książkę z zakresu historii harcerstwa polskiego.

5.      Na podstawie przeczytanej książki oraz rozmów z uczestnikami wydarzeń lub historyków, napisze artykuł lub wygłosi gawędę na wybrany temat z zakresu historii harcerstwa.

6.      Nauczy młodsze harcerki w drużynie śpiewać dwie nowe piosenki harcerskie pochodzące z lat 1910–1945.

7.      Zorganizuje kominek lub inną imprezę dla uczczenia stulecia powstania harcerstwa polskiego. 

 

Link do: Poradnika do przeprowadzenia sprawności Stulecia Harcerstwa

  

Wrócić na główną stronę gazetki "Sto Lat"