Krzyżówka

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

9

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Rozwiazanie krzyzówki w tlustej ramce."

 1.   Na Krzyżu są symbolem dobrych uczynków

 2.   Na przykład Zawisza Czarny z Garbowa

 3.   Nasze hasło i powitanie

 4.   „Wszystko, co nasze ­­ ______  oddamy”

 5.   Pokaże Ci, gdzie są strony świata

 6.   Staramy się codziennie zrobić dobry  _______

 7.   Na lilijce, razem z Ojczyzną i Cnotą

 8.   „...opowiada  __________  dzieje, bohaterski wskrzesza czas”

 9.   Mamy szczerą wolę ją pełnić

 10.   Siedzimy i śpiewamy wokół tego wieczorem

 11.   „O Panie  ____, Ojcze nasz!”

 12.   Kilka hufców razem ją tworzą

 

 

 

Szukaj Skarbu

 

  

 

Kliknij na pytanie ....

Skąd się wzięło nazewnictwo: harcerz, harcerka, harcerstwo

Co się działo w Skolem?

Podaj trzy fakty o księdzu Janie Mauersbergerze

Kto zaprojektował Krzyż harcerski

 

Wrócić na główną stronę gazetki "Sto Lat" - Numer 1