Kontakt z Nami

 

 

Można się skontaktować z komitetem 100-lecia listownie lub przez e-mail.

Proszę napisać do nas Wasze komentarze, sugestie i pytania. 

 

ZHP - Główna Kwatera Harcerek

Komisja 100-lecia

23-31 Beavor Lane

London W6 9AR     England

 

tel: +44 20 8748 8006

fax: +44 20 8748 1891

email:  egazetka@zhppgk.org

 

 

Inne Centralne Pisma Harcerskie:

 

Węzełek” to pismo instruktorek wydawane przez G.K. Harcerek od 1960 roku.

Administracja i prenumerata : “Węzełek”, 23-31 Beavor Lane, London W6 9AR wezelek@zhp.org.uk

 

Ognisko” to kwartalnik wydawany przez Naczelnictwo ZHP dla grona instruktorskiego ognisko@zhp.org.uk

Administracja i prenumerata : “Ognisko”, 23-31 Beavor Lane, London W6 9AR

 

Na Tropie” to kwartalnik wydawany przez Naczelnictwo ZHP dla młodzieży harcerskiej.

Administracja i prenumerata : “Na Tropie”, 23-31 Beavor Lane, London W6 9AR natropie@zhp.org.uk

 

Wrócić na główną stronę gazetki "Sto Lat" - Numer 1

Wrócić na główną stronę gazetki "Sto Lat" - Numer 2