Kalendarzyk 1920-1939: Harcerstwo w II. Rzeczypospolitej

Odbudowa niepodległego państwa polskiego
po 123 latach niewoli

 

 

1920

Jako Naczelnik Państwa Józef Piłudski przejmuje protektorat nad ZHP

1920/21

I. Zjazd Walny ZHP w Warszawie uchwala program wychowawczy oparty na metodzie badenpowellowskiej
 

1924

Pierwszy Narodowy Zlot Harcerzy na Siekierkach pod Warszawą i pierwszy Narodowy Zlot Harcerek w Świdrze pod komendą Olgi Małkowskiej
 

1925

Olga Małkowska zakłada „Cisowy Dworek” w Pieninach

1926

Początek pracy zuchowej żeńskiej

1930

X. Zjazd Walny ustanawia autonomiczne organizacje harcerek i harcerzy w ramach jednego ZHP ze wspólną podstawą ideową
 

1930

Rozwój pracy zuchowej męskiej

1932  

Światowa Konferencja Skautek w szkole kształcenia dla instruktorek na Buczu

1934

Zlot harcerstwa Polskiego Zagranicznego w Warszawie

1935

Zlot Jubileuszowy w Spale

1937

Stan ZHP: 129,935 harcerzy i 69,785 harcerek w Kraju i około 90,000 harcerek i harczerzy poza za granicą
 

1938  

Powstaje Pogotowie Harcerek z zadaniem przygotowania harcerek do służby wojennej
 
1939

Wybuch II. Wojny Światowej: 1. września Niemcy rozpoczynają atak na Westerplatte; 17. września na tereny wschodnie Polski wkraczają oddziały sowieckie

 

Wrócić na główną stronę gazetki "Sto Lat" - Numer 2