Szukaj Słowa

 

W O J H C Z U W J U Z S C Z S I A
A D Z I E L N Y A N A C Z U P S W
S I Ę K J A Ł K M Y I C U W R A K
Z A S D O K Ó Ł R S C U W Ó A K L
H P Z Z P H P Z O O I W G T W Z A
P S P A L E U W Ą S D H O J N C S
O A H I Ó W Y N I E C Z U J O I C
K R Z W D D W A N I A L K Ć Ś N T
T N K G W Y D T O A N O L Ś Ć L O
Ó T S O Ó A T M Y K Ł D J E I E Ł
Ł L R I R S A L Ó S M L I S C Z A
I E R H A Ż O B I A T O L Z Z C Y
K R U L Ó S P A L L I L I J K A Ł
A P W N Y K A J I L I L L E I N Z
S Z D S K A C S Z C Ó N A N Ł O Ę
I O R Ó C R A H Ą N C O N Ł Ó P W
P L O W T S W A N Z O N E R E T P
P A R A L A R T Ł Ó Ż E T S E I N
 1. Drugi punkt prawa zuchowego "Zuch jest _ _ _ _ _ _ _ "

 2. Piosenka ułożona przez Olgę Małkowską " _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _  _ _ _"

 3. Spotykamy się tam co cztery lata - _ _ _ _

 4. Zdobywanie _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  jest formą samokształcenia.

 5. Na czele Organizacji Harcerek stoi _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 6. Sztuka orientacji w terenie - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

 7. Mech porasta _ _ _ _ _ _ _ _  stronę kamieni i drzew.

 8. Zlot Jubileuszowy odbył się w roku 1935 w _ _ _ _ _.

 9. Zuchy zdobywają srebrne - _ _ _ _ _ _ _ _.

 10. _ _ _ _ _  służą do prac pionierskich.

 11. Światowy symbol skautingu - _ _ _ _ _ _ _

 12. "_ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _" to szkoła założona przez Olgę Małkowską i prowadzona przez harcerki.

 13. Związek Harcerstwa Polskiego (skrót) -  _ _ _

 14. Ukłon i pozdrowienie zucha "_ _ _ _"

 

Ćwiczenie w lesie  

 

Najczęściej obozujemy w pobliżu lasu lub na leśnych polanach.

 

Wchodząc do lasu rozpoznajemy kierunki świata na podstawie omszonych, od północy, pni starych drzew.

 

Jedno ćwiczeń w lesie na obozie drużynowych pamiętam do dziś w szczegółach jego założenia i wykonania.

 

W głębi lasu, od punktu wybranego przez nas drzewa, miałyśmy za zadanie, kierując się kompasem, przejść 100 kroków w różnych kierunkach świata i wrócić spowrotem.

 

Żadna z nas nie znalazła punktu wyjścia i pogubiłyśmy się w lesie. Dlaczego?

 

Zakończeniem gry jest omówienie i wyciągnięcie wniosków celem ciągłego doskonalenia się.

 

Władysława Spławska hm

 

 

Wrócić na główną stronę gazetki "Sto Lat" - Numer 2