BIEG NA PRZEŻYCIE "SZARE SZEREGI"

 

 

Założenie:

 

Bieg ma na celu:

·        Sprawdzić, co harcerki wiedzą o udziale „Szarych Szeregów” w walce z okupantem – bieg powinien być przeprowadzony po kilku zbiórkach poświęconych historii konspiracyjnego harcerstwa w drugiej wojnie światowej. 

·        Dostarczyć harcerkom przeżycia – aby dobrze wykonanać zadanie harcerki muszą pokonać trudności fizyczne terenu i współdziałać jako zgrany zespół.

 

Zadanie:

 

Jest rok 1944. Harcerki zorganizowane w patrole sanitarno-łącznościowe muszą przedostać się do punktów informacyjnych w różnych częściach Polski [lub dzielnicach Warszawy] i z każdego punktu odebrać meldunki, które mogą być zaszyfrowane. Wszystkie meldunki muszą przenieść do dowództwa „Szarych Szeregów”, uważając, aby nie wpaść po drodze w ręce niemieckie i odpowiednio zareagować na niespodziewane okoliczności.

 

Przygotowanie:

 

·        Wybór terenu – jego rozmiar i charakter (polana, las, góry) – oraz liczbę i rodzaj zadań i pytań trzeba dostosować do poziomu harcerek (wiek, stopień, wyrobienie).

·        W terenie wyznaczamy stałe punkty orientacyjne (wysokie drzewo, jezioro, rzeka, skała, droga, itp). Pomogą one w zorientowaniu szkicu, na którym rysujemy granice Polski [lub dzielnicy Warszawy].

·        Na każdym punkcie umieszcza się kopertę z „meldunkiem” (który zawiera zaszyfrowane pytanie związane z historią walk w danym punkcie lub okresie wojny. Pytań może być kilka lub osobne pytania dla każdego patrolu – patrz niżej.

·        Zamiast kopert na niektórych punktach może być ukryta instruktorka, która dopiero pokazuje się kiedy harcerki są już bardzo blisko. Po wymianie hasła i odzewu, instruktorka przekazuje „meldunek” oraz dalsze instrukcje.

·        W kopertach mogą być również instrukcje dotyczące dalszej trasy patrolu.

-        Między punktami wprowadzamy do gry elementy sprawności fizycznej i techniki harcerskiej; przykłady znajdziesz tu

·        Pamiętaj o odpowiednim ubiorze dla uczestniczek w zależności od warunków terenu.

 

 

Rozpoczęcie biegu:

 

Drużynowa lub prowadząca grę powołuje imiennie harcerki do patrolów o nazwach wziętych z „Szarych Szeregów”. Harcerki zakładają biało-czerwone opaski. Poznają hasło i odzew. Każda patrolowa otrzymuje kopię szkicu terenu z zaznaczonymi punktami orientacyjnymi.

 

Patrole puszczamy (w zależności od terenu, czasu, liczby patroli) albo:

-        tą samą trasą w odstępach czasowych pozwalających na pokonanie przeszkód, odnalezienie koperty i odczytanie pytania lub rozkazu; albo

-        w tym samym czasie do różnych punktów orientacyjnych z których rozpoczną trasę o tej samej godzinie.

 

Zakończenie biegu:

 

Kiedy wszystkie patrole dojdą do celu, bieg kończy się przy wspólnym ognisku. Harcerki śpiewają piosenki z AK a między pieśniami patrole zdają raport z przebytej trasy oraz „wspominają” historię „przygód bojowych” i opowiadają o tym, jaki “szlak bojowy” przeszły, w oparciu o odpowiedzi na rozszyfrowane pytania i napotkane na trasie zadania.

 

A oto przykłady pytań do biegu

 

Przykłady szkicu terenu

 

 

Wrócić na główną stronę gazetki "Sto Lat" - Numer 3