Gawęda

 

"HONOR"

 

 

 

Zawisza Czarny z Garbowa (1380 – 1428) znany był nie tylko w całej Polsce ale i w całej Europie.  Słynął z odwagi, męstwa, siły.  Znany był jako dyplomata na dworach królewskich i jako wielki wojownik na polu bitwy. Do każdego odnosił się z szacunkiem; bronił słabych i biednych; był prawdomówny.  Nigdy nie odmawiał pomocy.  Danego słowa nie łamał – można było na nim zawsze polegać, bo zawsze dokonywał tego co obiecał.  Zawisza Czarny do dzisiejszego dnia pozostał przykładem prawdziwej rycerskiej postawy. 

Zawisza Czarny tak, jak wszyscy rycerze tamtych dawnych czasów, kierował się Kodeksem Rycerskim.  Kodeks (prawo) uczył, jak żyć po rycersku, jak się zachowywać, jak traktować ludzi.  Kodeks ten mówił o walce z niesprawiedliwością, tchórzostwem i egoizmem.  Mówił o służbie Bogu, o służbie dla Ojczyżny, o służbie bliźnim.  Mówił o pięknych celach i o ich realizowaniu.  Mówił o tym, że każdy rycerz powinien być przykładem dla innych ludzi.  Kodeks wskazywał drogę do Ideału Rycerskiego Życia.  Rycerz, który postępował w sposób niezgodny z Kodeksem Rycerskim uważany był za człowieka niehonorowego.

Co to jest honor?  Honor to jest uczucie, które mówi Ci, że postąpiłaś zgodnie z tym co uważasz za ważne w swoim życiu.  Jeśli dla Ciebie ważnym jest żyć według Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego to Twoje poczucie honoru pomoże Ci ocenić w każdej sytuacji:

                             Dobrze zrobiłam czy żle? 

                             Postąpiłam jak harcerka czy nie? 

                             Czy robiąc to pełniłam służbę czy nie?

                             Wybrałam dobrą drogę czy złą?

Poczucie honoru pomoże Ci pracować nad twoimi słabościami.

 

Druga Wojna Światowa była dla harcerstwa okresem wielkiej próby. W latach 30. programy harcerskie, przewidując możliwość wybuchu wojny, przygotowywały młodzież do służby. Wojna okazała się dłuższa, cięższa i straszniejsza niż ktokolwiek mógłbył przewidzieć. Ogrom zadania, przed którym stanęła młodzież harcerska przerósł wszelkie wyobrażenia. Pomimo tego, harcerki i harcerze włączyli się ochoczo do walki o wolność Polski. Poczucie honoru kierowało ich czynami gdziekolwiek się znajdywali: w niemieckich obozach koncentracyjnych czy na zsyłkach w głębi Rosji Sowieckiej, w więzieniach czy na przymusowych robotach, w polskich jednostkach walczących na wszystkich frontach, czy w szeregach Armii Krajowej. Ta właśnie młodzież harcerska stawiała sobie za wzór rycerza z Garbowa, a przez to stała się i dla nas przykładem prawdziwej rycerskości i honorowego życia.

 

Nie zawsze jest łatwo postępować tak, aby żyć zgodnie z Prawem Harcerskim. Często wymaga to wielkiego wysiłku i pracy nad sobą. Chcemy żyć według Prawa całym życiem i jeśli mamy prawdziwie szczerą wolę, to potrafimy. Zawisza Czarny jest dla nas przykładem rycerskiego zachowania w stosunku do świata, który nas otacza. Każda z nas może się od niego nauczyć, że danego słowa nie rzuca się na wiatr, tylko podjęte zadanie wykonuje się sumiennie i z radością.  Każda z nas może się od Zawiszy nauczyć grzeczności i szacunku wobec innych ludzi.  Każda z nas może z niego brać przykład jak postępować z honorem.

 

Jagoda Kaczorowska, hm

 

 

 

Wrócić na główną stronę gazetki "Sto Lat" - Numer 3