Kalendarzyk 1939-1945: Harcerstwo w II. Wojnie Światowej w Kraju i poza granicami

Walka zbrojna, państwo podziemne, wywózki i tułaczka po świecie, Powstanie Warszawskie

 

1.IX.1939

Niemcy hitlerowskie atakują Polskę. Kampania wrześniowa; Pogotowie Harcerek i Harcerzy.

17.IX.1939

Armia Czerwona przekracza wschodnią granicę Polski: Sowieci zajmują ziemie na wschód od rzeki Bug. Rząd Polski uchodzi za granicę.

27.IX.1939

Początki wojskowej działalności konspiracyjnej. Odbudowa w konspiracji GK Harcerzy pod kryptonimem „Szare Szeregi”.

28.IX.1939

Kapitulacja Warszawy.

30.IX.1939

Prezydent Raczkiewicz powołuje nowy Rząd Polski z Generałem Władysławem Sikorskim na czele. Początkowo rząd ma siedzibę we Francji a od połowy 1940 r. w Londynie.

12.X.1939

Tereny zachodnie Polski włączone do III Rzeszy Niemieckiej. Niemcy wysiedlają ludność polską a na pozostałych terenach okupowanych tworzą Generalne Gubernatorstwo i wprowadzają system terroru.

27.XII.1939

Niemcy rozpoczynają publiczne egzekucje – pierwsza odbywa się w Wawrze pod Warszawą.

8-10.II 1940

Aresztowania i „wywózki” – początek masowej deportacji ludności polskiej z ziem wschodnich w głąb Rosji do więzień i obozów pracy.

III-IV.1940

Mord w Katyniu – 4,500 oficerów Wojska Polskiego ginie w Katyniu od strzału w tył głowy; 10 tysięcy oficerów więzionych w obozach w Starobielsku, Kozielsku i Ostaszkowie ginie bez wieści.

IV.1940

Rząd RP powołuje Delegaturę na Kraj, która kieruje i koordynuje działania Związku Walki Zbrojnej (późniejszej Armii Krajowej) i „Państwa Podziemnego”.

V.1940

Początek „łapanek” ulicznych – przypadkowo zatrzymani Polacy osadzani w więzieniu albo wysyłani na przymusowe roboty do Niemiec.

20.VI.1940

W Palmirach Niemcy rozstrzeliwują 358 wybitnych członków inteligencji i przedwojennych działaczy.

22.VI. 1941

Niemcy atakują Związek Sowiecki i zajmują polskie ziemie wschodnie.

12.VIII.1941

Na podstawie układu Sikorski-Majski, Generał Władysław Anders tworzy w Związku Sowieckim Armię Polską z „amnestionowanych” więźniów i zesłańców.

III-VIII.1942

Armia Andersa wychodzi z Rosji do Persji; wyprowadza również rodziny żołnierzy i sieroty. Osiedla polskie powstają także w Palestynie, Indiach i Afryce.

26.III 1943

Akcja pod Arsenałem – odbicie więźniów, w tym phm Jana Bytnara („Rudego”).

18.V.1944

Zwycięska bitwa o Monte Cassino.

1.VIII-3.X.1944

Powstanie Warszawskie: Harcerstwo bierze czynny udział w walce i w  służbach pomocniczych.

4-11.II.1945

Konferencja w Jałcie – Roosevelt, Churchill i Stalin uzgadniają przyszłe granice Polski przystając na żądania Stalina, aby Polska pozostała w strefie sowieckiej.

III-VI.1945

Proces szesnastu przywódców AK podstępnie aresztowanych w Moskwie.

 

Wrócić na główną stronę gazetki "Sto Lat" - Numer 3