Przeczytaj jeszcze...

Wielka Gra, wyd Zarząd Główny b. Żołnierzy Armii Krajowej, Londyn, 1974, str. 218-223 (Poczta Powstańcza)

Danuta Cichocka dostarczała ten list.

 

Wrócić na stronę "Migawki Historyczne" - "Sto Lat" - Numer 3

Wrócić na główną stronę gazetki "Sto Lat" - Numer 3