Moneta angielska wartości pół pensa bita za panowania króla Jerzego VI

Gromady wilcząt szkockich zbierały pół-pensówki i przekazywały Druhnie Oleńce do Castlemains na pomoc dzieciom i żołnierzom polskim.