Jerozolima, 12. maja 1944 r.

Ognisko ku czci Marszałka Józefa Piłsudskiego

 

Wzdłuż ulic Jerozolimy ustawiono sztafetę z harcerek i harcerzy gotowych do przeniesiena pochodni z ogniem z Grobu Chrystusa do rozpalenia ogniska w podmiejskim lasku.

 

W grobie Chrystusa delegacja w osobie Księdza proboszcza J. Pietruszki i naszego przewodnika po Ziemi Świętej Księdza St. Nastałka, hm. H. Sadowskiej, grupy harcerskiej i harcerza z pochodnią w kształcie lilijki harcerskiej wewnątrz z lampką oliwną.

 

W przemówieniu Ksiądz Proboszcz podkreślił ważność chwili pobrania ognia z Grobu Chrystusa za pozwoleniem straży Grobu Chrystusa, księży obrządku ortodoksyjnego.

 

Pochodnię z płonącym ogniem podawaną w sztafecie przeniesiono na miejsce przygotowane na ognisko. Uroczyste rozpalenie z pieśnią „Płonie ognisko” i gawęda o walce Marszałka i jego Legionów, które nam dały Wolną Polskę po długiej niewoli. Popłynęły pieśni żołnierskie ówczesnej epoki: „Pierwsza brygada,” „O mój rozmarynie,” „Rozkwitały pęki białych róż” (przyswjone na zbiórkach) i szereg innych.

 

Grupa harcerek złożyła Przyrzeczenie przy ognisku. Zakończyłyśmy naszą pieśnią „Idzie noc”. Węgielki z historycznego ogniska zabrałyśmy na pamiątkę z modlitwą o wolność Polski.

 

Hm Helena Sadowska

Pisane w sierpniu 2007 r.

 

Wrócić na stronę "Migawki Historyczne" - "Sto Lat" - Numer 3

Wrócić na główną stronę gazetki "Sto Lat" - Numer 3