Hm Zdzisława Wójcik, “Afryka lat czterdziestych we wspomnieniach instruktorki harcerskiej”, Warszawa 1997, nakładem Koła Harcerek i Harcerzy z Lat Dawnych w Londynie