Przeczytaj jeszcze...

Wspomnienie Druhny Aliny Żbikowskiej: http://www.zhppgk.org/organizacja_harcerek/egazetka/archiwum/aftryka_a_zbikowska.htm

 

Wrócić na stronę "Migawki Historyczne" - "Sto Lat" - Numer 3

Wrócić na główną stronę gazetki "Sto Lat" - Numer 3