Przeczytaj jeszcze...

Opis akcji „Kopernikowskiej afery” znajdziecie w książce Aleksandra Kamińskiego, „Kamienie na Szaniec”, Wyd. „Śląsk”, Katowice, 1972, str. 61-64 (Rozdział 3: „W służbie małego sabotażu”)

 

Zdjęcia w biogramie “Alka”

http://wilk.wpk.p.lodz.pl/~whatfor/biog_dawidowski.htm

 

Wielka Gra, wyd Zarząd Główny b. Żołnierzy Armii Krajowej, Londyn, 1974, str. 117-121

Pamiętnik str 258-265

 

Wrócić na stronę "Migawki Historyczne" - "Sto Lat" - Numer 3

Wrócić na główną stronę gazetki "Sto Lat" - Numer 3