Hymn Szarych Szeregów

 

Słowa do hymnu Szarych Szeregów, jakże trafnie oddające istotę Szarych Szeregów, stały sie hymnem Szarych Szeregów - organizacji podległej Armii Krajowej. Pieśń powstała w 1943 r., gdy po odprawie hufcowych Zawiszy druh Stefan Broniewski, prowadzący odprawę jako komendant Chorągwi Warszawskiej Szarych Szeregów zorientował sie, że jego słowa nie są dobrze przyjmowane. Wówczas po zakończeniu odprawy pozostał i długo dyskutował i przekonywał, aż przekonał.


Po tej odprawie Tomek Jazwiński "Julek" napisał słowa i ułożył melodie hymnu i zadedykował: Stefanowi „Orszy”, komendantowi "Ula Wisła" . Ten fakt jest jednym ze świadectw, ze "Orsza" był harcerzem z krwi i kości. Przekonywać, wychowywać, a nie rozkazywać.  Z harcerstwem zetknął sie w wieku 13 lat w 1928 r. i odtąd pozostał mu wierny, zgodnie ze złożonym Przyrzeczeniem "całym życiem pełnić służbę". A była to słuzba niełatwa.

 

Wrócić na stronę Piosenki