Przy kuchni polowej - od lewej Zofia Zabińska i Zofia Piotrowska

 

Wrócić na stronę "Migawki Historyczne" - "Sto Lat" - Numer 3

Wrócić na główną stronę gazetki "Sto Lat" - Numer 3