Harcerska gazetka internetowa "Sto Lat" wita serdecznie wszystkich, którzy chcą wspólnie z nami przygotować się do świętowania stulecia Harcerstwa!


 

Numer 4, Listopad 2008

 

Od Redakcji

 

Obecny, czwarty numer gazetki „Sto Lat” poświęcony jest historii harcerstwa od końca  II Wojny Światowej do odzyskania przez Polskę niepodległego bytu państwowego. Historia ta toczy się dwoma torami: w Kraju i na emigracji. Dlatego też ujęłyśmy nasz kalendarzyk historyczny w dwie szpalty, aby łatwiej było śledzić rozwój wydarzeń po dwóch stronach „żelaznej kurtyny”. Przez wiele lat kontakty z konieczności były ciche i ostrożne; dzisiaj możemy już otwarcie jeździć do Polski i spotykać się z harcerkami i harcerzami. Migawki historyczne opisują kluczowe wydarzenia tego okresu, akcentując to, co jest nam wspólne: dążenie do ideałów zawartych w Prawie i Przyrzeczeniu.

 

Znajdziecie tam również historię poszczególnych Chorągwi ZHP działającego poza granicami Kraju oraz, z każdego terenu – jedną piosenkę, która tam powstała albo jest tam szczególnie ceniona. Pomimo rozproszenia, łączy nas braterska więź, o czym świadczą kolejne nasze światowe zloty. Coraz łatwiej nam podróżować i odwiedzać się nawzajem. Widzimy, że świat jest jeden i że wszystkie kraje odczuwają tak samo problem ekologicznego zanieczyszczenia. Dlatego też proponujemy temat przyrody i ochrony środowiska w dziale techniki. Nasza gawęda pięknie łączy tematy braterstwa, służby bliźnim i miłości przyrody. Jak zwykle, proponujemy wam również gry i zagadki – tym razem o tematyce przyrodniczej.

 

Pragniemy podziękować tym wszystkim druhnom ze wszystkich chorągwi, które opracowały materiały do tej gazetki. Dzięki naszym zbiorowym wysiłkom, gazetka ta staje się prawdziwym ogniwem łączącym wszystkie kontynenty.

 

Czuwaj! 

Redakcja

   

Gawęda Kalendarzyk Historyczny Migawki Historyczne Piosenki
Praca nad sobą....pomysły.....
Zagadki i Ćwiczenia Technika Gra Poznajmy Się

Dobre Rady

 

Wrócić na główną stronę gazetki "Sto Lat"

Wrócić na główną stronę Organizacji Harcerek