Harcerska gazetka internetowa "Sto Lat" wita serdecznie wszystkich, którzy chcą wspólnie z nami przygotować się do świętowania stulecia Harcerstwa!


 

Numer 5, kwiecień 2009

 

Od Redakcji

 

Od piątego numeru e-gazetki „Sto Lat” chcemy spojrzeć na historię harcerstwa trochę inaczej niż dotychczas: nie z perspektywy wydarzeń, które wpłynęły na losy naszego ruchu lecz od strony ludzi, którzy naszą historię wypełnili treścią. W tym i w następnych wydaniach gazetki znajdziecie sylwetki instruktorek i instruktorów, którzy dobrze spełnili czy nadal pełnią służbę Bogu, Polsce i bliźnim. Różne były koleje ich losu ale wszyscy byli ożywieni wiarą w ideały harcerskie i w myśl tych ideałów wychowali kilka pokoleń harcerek i harcerzy. Prawie wszystkie podane tu życiorysy zostały opracowane przez wychowanków. Nie można nie zauważyć z jakim szacunkiem i wdzięcznością wychowankowie piszą o tych, którzy im przewodzili i byli wzorem do naśladowania.  O tym mówi nam również Gawęda.

 

Na stronach Patron Harcerstwa i Nasze Instruktorki znajdziecie pierwszą serię opracowań z krótkim profilem podającym kluczowe daty i wydarzenia oraz szczególne zdolności i cechy charakteru. Dłuższe życiorysy będą dostępne za pomocą linku. Aby ukazać wielość i różnorodność postaci, które współtworzą historię harcerstwa, będziemy przedstawiać postacie zasłużone dla całego ZHP jak również tych, którzy zakładali i budowali harcerstwo na poszczególnych terenach.

 

Kolejną nowością tego numeru e-gazetki jest przedstawienie terenowych organizacji pod tytułem Nasze Hufce. Znajdziecie tam opis wszystkich hufców działających poza granicami Polski, łącznie ze zdjęciami i informacjami o historii, sztandarach, tarczach i piosenkach. Nazwy naszych hufców nawiązują do regionów Polski a więc proponujemy, w dziale Ogniska i Kominki, „podróż po Polsce.” Jest tam również program kominka poświęconego osobie patrona harcerstwa, którym jest Bł. Stefan Wincenty Frelichowski.  

 

W dziale techniki są informacje z pierwszej pomocy a gry i ćwiczenia dotyczą ratownictwa. Warto również sprawdzić jakie mamy dla was dobre rady. Mamy nadzieję, że zawarte tu informacje są pomocne i życzymy pomyślności w zdobywaniu Sprawności Stulecia.

 

 

Czuwaj! 

 

Redakcja

 

Gawęda Patron Harcerstwa Nasze Instruktorki Nasze Hufce Piosenki

Praca nad sobą....pomysły.....
Gry i Ćwiczenia Technika Gra Ratuj! Kominki i Ogniska Poznajmy Się Dobre Rady

 

Wrócić na główną stronę gazetki "Sto Lat"

Wrócić na główną stronę Organizacji Harcerek