Nasze Instruktorki

 

 

Hm. Rzpl. Olga Drahonowska-Małkowska
 

Ø      Harcmistrzyni Rzeczypospolitej, żona Andrzeja Małkowskiego.

Ø      Urodzona w Krzeszowicach 1 września 1888r., zmarła w Zakopanem 15 stycznia 1979r.

Ø      Drużynowa pierwszej polskiej drużyny skautek we Lwowie w 1911r.

Ø      Założyła szkołę harcerską w Cisowym Dworku w Pieninach.

Ø      Członek Światowego Komitetu Skautek. W 1932r. przewodniczyła VII Światowej Konferencji Skautek, która odbyła się na Buczu.

Ø      Po wybuchu II wojny światowej przedostała się do Anglii gdzie prowadziła szkołę dla dzieci polskich najpierw w Devon a potem w Szkocji.

Ø      Była Przewodniczącą Komitetu Naczelnego ZHP na czas wojny działającego w Anglii.

Ø      Po wojnie kierowała przy pomocy Marii Chmielowskiej szkołą dla dzieci polskich w Devonie.

Ø      W 1961r. wróciła do Kraju.  Zmarła w 60-tą rocznicę śmierci męża.

Pełny życiorys . . .


Hm. Rzpl. Jadwiga Falkowska
 

Ø      Urodziła się 13-go listopada 1889 roku w rosyjskim mieście Twer. Zginęła zamordowana wraz z grupą cywilów na Ochocie 7-go sierpnia 1944r. w czasie Powstania Warszawskiego. Pochowana jest na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.

Ø      W 1908 roku zaczęła studiować fizykę i astronomię na Uniwersytecie we Lwowie.

Ø      przez 10 lat była nauczycielką i wychowawczynią i działała społecznie.

Ø      Współtworzyła harcerstwo żeńskie, wstępując w 1911 roku do pierwszej żeńskiej drużyny skautowej we Lwowie.

Ø      Budowała podstawy programowe Organizacji Harcerek. Pełniła funkcję naczelniczki Harcerek w latach 1926-27.

Ø      Reprezentowała również Polskę za granicą, uczestnicząc wraz z Olgą Małkowską w międzynarodowych konferencjach skautek.

Ø      Była Komendantką Chorągwi w okupowanej Warszawie.

Ø      W 1942r. przeszła do dyspozycji Armii Krajowej jako zastępczyni szefa Wojskowej Służby Kobiet.

Ø      Miała do wszystkich ludzi stosunek serdeczny a zarazem pełen szacunku, tolerancji i wyczucia.

Pełny życiorys . . .

 

Hm. Rzpl. Helena Gepnerówna Śliwowska Grażyńska

 

Ø      Urodziła się 26 października 1895r. w Warszawie. Zmarła 30 października 1972r. w Londynie.

Ø      Związana z harcerstwem w Warszawie od jego początków.

Ø      Współtwórczyni Organizacji Harcerek w Polsce.

Ø      W 1922r. objęła funkcję Komendantki Chorągwi Warszawskiej.

Ø      W 1927r. przyznano jej stopień Harcmistrzyni Rzeczpospolitej jako jednej ze współtwórczyń harcerstwa żeńskiego.

Ø      Podczas Jubileuszowego Zlotu w Spale w 1935r. była Komendantką Zlotu Harcerek.

Ø      Podczas II Wojny Światowej opuściła Polskę. Już w 1943r. w Londynie rozpoczęła pracę harcerską i zorganizowała drużynę „Wisłę”.

Ø      W 1946r. została wybrana Naczelniczką Harcerek.

Ø      Skromna, życzliwa, łatwo nawiązywała przyjaźń, zdolna organizatorka. Harcerstwu oddana była całą duszą.

Pełny życiorys . . .

 

 

Hm. Irena Rebandel Mydlarzowa
 

Ø      Urodziła się w Warszawie w 1896r. Zmarła w Londynie 5 sierpnia 1975r.

Ø      Do harcerstwa wstąpiła w 1911r. Członkini pierwszego zastępu Skautek Polskich w Warszawie.

Ø      Prowadziła pracę harcerską w Warszawie i Radomsku, uczestniczyła w zlocie w Spale i w kursie podharcmistrzowskim na Buczu.

Ø      Prowadziła na Buczu kursy administracyjne i gospodarcze.

Ø      W sierpniu 1943r. aresztowana i uwięziona w Radomiu.  Po sześciu tygodniach śledztwa wysłana do Oświęcimia, potem do obozu śmierci w Bergen-Belsen (północno-zachodnie Niemcy), a później do Ravensbrück.

Ø      Po uwolnieniu z obozu mimo zupełnego wyczerpania i złego stanu zdrowia prowadziła działalność harcerską na terenie Niemiec.

Ø      W listopadzie 1948r. przybyła do Anglii i objęła funkcję Komendantki Chorągwi Harcerek w W.Brytanii.

Ø      Gdy otrzymała odszkodowanie za utratę zdrowia w obozach niemieckich, ofiarowała je na młodzieżowy ośrodek harcerski „Szczecin” w Anglii.

Ø      Poza harcerstwem udzielała się w pracach Instytutu Akcji Katolickiej, Veritasu, Koła Zołnierzy A.K.

Ø      Była zawsze wyrozumiała dla innych, łagodna, pełna wewnętrznego ładu, skromna, cicha.

 

 Pełny życiorys . . .

Chorągiew Harcerek w Argentynie

Hm. Wiktoria Sabina Ardasiewicz Machnikowa

 

Ø Urodziła się w 1908r. na Kresach. Zmarła w Argentynie 19 lipca 1993r.

Ø Do skautingu wstąpiła w Kijowie w 1917r.

Ø      W 1924r. ukończyła Wydział Ekonomiczny Akademii Nauk Politycznych w Warszawie.

Ø      Prowadziła pracę z drużynami harcerskimi na Kresach.

Ø      Polskę opuściła w 1946r. Przez Włochy i Anglię trafiła do Argentyny.

Ø      Kilkakrotnie była wybierana na Przewodniczącą Zarządu Okręgu ZHP w Argentynie i kilkakrotnie pełniła funkcję Komendantki Chorągwi w okresie rozkwitu harcerstwa.

Ø      Charakteryzowała się wielką dyscypliną, obowiązkowością i wytrwałością.

Ø      Kochała młodzież i dzięki jej hojności powstał Polski Ośrodek Młodzieżowy pod Buenos Aires.

Pełny życiorys . . .

 

Chorągiew Harcerek w Australii

Hm. Zofia Rertelewska Dembska

 

Ø      Urodziła się 28 czerwca 1916r. w Łodzi. Zmarła w Australii w 4 grudnia 2006r.

Ø      Do harcerstwa wstąpiła 1 września 1931r.

Ø      Uczestniczyła w kursie podharcmistrzowskim na Buczu.

Ø      Od 1938 do 1942 roku była Hufcową Hufca Sochaczew.

Ø      W latach 1947-48 prowadziła pracę harcerską w Niemczech.

Ø      W styczniu 1952r.  z mężem HM Władysławem Dembskim wyemigrowała do Australii, zamieszkując w Adelaidzie.

Ø      W 1952r. została mianowana Komendantką Harcerek w Australii, pełniąc tę funkcję do 1957r.

Ø      Poza harcerstwem brała udział w działalności Towarzystwa Wiedzy o Polsce i w Kole Polek; uczyła w polskiej sobotniej szkole. Była nauczycielką gimnazjum prowadzonym przez harcerstwo.

  Pełny życiorys . . .

 


Hm. Marzenna Jadwiga Żurek Piskozub

 

Ø      Urodziła się w Podzamczu, (woj. wołyńskie, osada wojskowa - Wola Piłsudskiego) 27 października 1929r.

Ø      W 1940r. wywieziona na Sybir. Wyjechała z Rosji wraz z wojskiem polskim w marcu 1942r. do Pahlevi w Persji, następnie do Teheranu, a potem do Palestyny.

Ø      W 1942r. wstąpiła do harcerstwa w Jerozolimie.

Ø      W 1949r. wyjechała do Melbourne w Australii gdzie była założycielką pierwszej drużyny harcerek.

Ø      Pełniła funkcję Komendantki Chorągwi w latach 1969-1979.

Ø      Umiłowanie przyrody daje jej bardzo dużo radości, jest źródłem inspiracji i odprężenia.  

Pełny życiorys . . .

 

 

Chorągiew Harcerek w Francji

Hm. Janina Niedźwiecka
 

Ø      Urodziła się pod zaborem rosyjskim 10 grudnia 1892r. w Badówce pow. Ostróg na Wołyniu. Zmarła 15 stycznia 1981r. we Francji.

Ø      Od 1914 do 1917r. prowadziła w Kijowie tajną szkółkę dla dzieci robotnikow i za tą działalność została aresztowana i uwięziona w Moskwie.

Ø      Stałą pracę harcerską rozpoczęła po przyjeździe do Francji w 1929r. przerwaną jedynie w okresie II Wojny Światowej.

Ø      1 lipca 1947r. została Komendantką Chorągwi Harcerek we Francji. Pełniła tą funkcję przez 20 lat.

Ø      Poświęciła się całkowicie rozwojowi Ośrodka Harcerek w Stella Plage gdzie prowadziła kolonie i spotkania młodzieży polskiej i harcerskiej.

Ø      Ogromnie sumienna w swoich obowiązkach, łączyła to z wielkim sercem i urokiem osobistym.

Pełny życiorys . . .

 

 

 

Hm. Idalia Olkusznik
 

Ø      Urodziła się 16 kwietnia 1903r. w miescowości Kozy-Biała w Polsce. Zmarła 21 września 1988r. we Francji.

Ø      W 1930r. wyjechała do pracy we Francji. W Roubaix rozpoczęła pracę w bursie dla dziewcząt gdzie równocześnie założyła drużynę harcerek.

Ø      W okresie wojennym od 1939 do 1945r. była zastępczynią komendantki I Okręgu Harcerek we Francji i brała czynny udział w konspiracji.

Ø      Od 1957r. prowadziła administrację Ośrodka Harcerek "Bałtyk" w Stella Plage (Pas de Calais).

Ø      Pełniła funkcję Komendantki Chorągwi we Francji.

Ø      Energiczna w działaniu, dobra organizatorka, bardzo sumienna, pracowita i obowiązkowa.

 Pełny życiorys . . .

Chorągiew Harcerek w Kanadzie

 

Hm. Hanna Bliźniak Chylińska
 

Ø      Urodziła się w Petersburgu, w Rosji, 24 grudnia 1913r. Zmarła 9 stycznia 1993r. w Toronto, Kanadzie.

Ø      Osierocona w 1926r. trafiła do sierocińca w Płocku.

Ø      Podczas II Wojny Światowej aresztowana przez Sowietów i wywieziona na Sybir.

Ø      Po amnestii wyjechała przez Buzułuk do Persji a potem do Palestyny.

Ø      Po wojnie wyjechała do Kanady gdzie włączyła się do pracy przy komendzie chorągwi.

Ø      Cechowała ją niezwykła prawość charakteru, uczciwość i bezpośredność; była opiekuńcza, troskliwa i przyjazna dla wszystkich.
 

 Pełny życiorys . . .

 

Hm. Zofia Krawczyk Halek
 

Ø      Urodziła się w Warszawie 28 kwietnia 1924r. Zmarła 6 maja 1993r. w Kanadzie.

Ø      Do ZHP wstąpiła w 1934r. do gimnazjalnej drużyny im. Emilii Plater, hufiec "Praga" w Warszawie.

Ø      W ramach Pogotowia Harcerek na czas wojny pełniła służbę wojskową w szeregach A.K.

Ø      19 sierpnia 1944r. z ludnością cywilną została wywieziona do Niemiec.

Ø      Po zakończeniu wojny prowadziła jednostki harcerskie na terenie Niemiec.

Ø      Po przybyciu do Anglii w 1950r. objęła referat zuchów i sekretariat Komendy Harcerek W. Brytanii.

Ø      Do Kanady wyjechała w 1952r. Współorganizowała nowe jednostki, prowadziła kolonie zuchowe i kształciła kierowniczki pracy.

Ø      Poza harcerstwem była była bardzo czynna w polskim szkolnictwie w Kanadzie.

Ø      Zawsze aktywna i pełna energii troszczyła się o dobro polskiej młodzieży.


Pełny życiorys . . .

 

Chorągiew Harcerek w Wielkiej Brytanii  

Hm. Irena Kokoszyńska Antonik

 

 

Ø      Urodziła się 31 stycznia 1924r. w osadzie wojskowej niedaleko Ostroga nad Horyniem.

Ø      W 1940r. wywieziona z rodziną na Syberię. Po amnestji dotarła do Teheranu.

Ø      W 1947r. przyjechała do Anglii.

Ø      Prowadziła zuchy w hufcu Kaszuby, WB w rejonie Manchesteru.

Ø      Przez 40 lat jeździła na kolonie wspierając i prowadząc pracę harcerską.

 Pełny życiorys . . .

 

 

Hm. Irena Czarnecka Bogdanowicz

 

Ø      Urodziła się w Warszawie 3 sierpnia 1930r. Zmarła na skutek ataku serca na obozie w Stella Plage we Francji w 1965r. Pochowana w Londynie.

Ø      Do harcerstwa wstąpiła we wrześniu 1942 r. do konspiracyjnej drużyny harcerek „Las” Chorągwi Warszawskiej. Wojnę spędziła w Warszawie.

Ø      W 1947 r. z rodzicami i rodzeństwem przybyła do Anglii.

Ø      W latach 1948-1950 prowadziła drużynę harcerek „Wisła” i pełniąc obowiązki Hufcowej Hufca „Bałtyk” w Londynie prowadziła drużynę zastępowych oraz obozy.

Ø      W latach 1955-1956 była Hufcową Hufca Harcerek „Kresy”. Od 1956 r. pełniła obowiązki Komendantki Chorągwi Harcerek W. Brytanii.

Ø      Miała wyjątkowy talent artystyczny, trzeźwy pogląd na świat, pogodę ducha i naprawdę siostrzane podejście do wszytkich.

 Pełny życiorys . . .

 


Hm. Barbara Zych Poraj-Pstrokońska

 

Ø      Urodziła się 3-go grudnia 1919r. w miejscowości Gozd w województwie kieleckim koło Radomia. Zmarła w 1998r.

Ø      W 1939r. wyjechała z Polski przez Rumunię i Francję do Szkocji. Pracowała w wojskowym szpitalu.

Ø      Po zakończeniu wojny zamieszkała w Northleach koło Cheltenham. Tam też pociągała ją praca harcerska.

Ø      W latach 1960-tych prowadziła Hufiec Harcerek Pomorze, WB.

Ø      Przeprowadziła się z rodziną do Wellingborough gdzie aktywnie wspierała wszystkie organizacje polskie.

Ø      Kochała młodzież i bardzo ceniła swoją pracę wśród młodzieży harcerskiej. Była sprawiedliwa, wierna ideałom naszej organizacji.

Chorągiew Harcerek w  Stanach Zjednoczonych   

Hm. Pelagia Walkowiak Bazylewska

Ø      Urodziła się 15 stycznia 1913r. w Poznaniu.  Zmarła 28 lutego 2010r. w Stanach Zjednoczonych.

Ø      Po wybuchu II Wojny Światowej została aresztowana przez Niemców i wysłana na roboty do obozu Bremen-Blumenthal.

Ø      W 1951r. wraz z mężem i dwuletnim synem Konradem wyemigrowała do Stanów Zjednoczonych.

Ø      W 1952r. została pierwszą Hufcową Hufca Harcerek „Tatry” w Chicago.

Ø      Prowadziła szkolenie wodzów zuchowych i znana była z ciekawych sposobów przeprowadzania prób na sprawności i oryginalnych zajęć kolonijnych.

 

Pełny życiorys . . .

 

Hm. Janina Kantorska Odrzywolska Gazdajka

 

Ø      Urodziła się 3 stycznia 1907r. w Wilnie. Zmarła 29 października 1991r. w Stanach Zjednoczonych.

Ø      Od najmłodszych lat należała do harcerstwa w Radomiu.

Ø      Za działalność w II Wojnie Światowej została aresztowana przez Gestapo. Wywieziona została do Oświęcimia skąd uwolniona została po wojnie.

Ø      Działalność prowadziła na terenie Niemiec gdzie pełniła funkcję Komendantki Chorągwi oraz Głównej Komendnatki na Niemcy.

Ø      W 1950r. przybyła do Detroit w Stanach Zjednoczonych gdzie rozpoczęła pracę nauczycielską i harcerską.

Ø      Pełniła funkcję Komendantki Chorągwi. Hufiec „Ziemia Rodzinna” prowadziła przez 20 lat.

Ø      Obdarzona niezwykłym hartem ducha, z energią i zapałem prowadziła pracę z młodzieżą.

 

Pełny życiorys . . .

 

Hm. Irena Kisielnicka Łukomska

Ø      Irena Kisielnicka urodziła się 22 października 1912 r. w Kisielnicy koło Łomży. Zmarła w Chicago 22 kwietnia 1990r.

Ø      1 września 1930r. wstąpiła do drużyny im. E. Plater w Inowrocławiu.

Ø      Po kursie instruktorskim na Buczu, w 1934 r. została kierowniczką Wydziału Zuchowego w Komendzie Chorągwi Wielkopolskiej.

Ø      Brała udział w Jubileuszowym Zlocie ZHP w Spale w 1935r. będąc odpowiedzialną za gry polowe w Komendzie Chorągwi Wielkopolskiej.

Ø      W latach 1937 i 1939 była delegatką na Międzynarodowe Konferencje Skautek "Okrągłego Stołu"  w Adelboden w Szwajcarii. 

Ø      Jako instruktorka Szkoły Instruktorskiej na Buczu, przeprowadziła sześć 21- i 10-dniowych kursów drużynowych zuchów.

Ø      We wrześniu 1939 r. przeszła do działalności w konspiracji. Od 1940 do 1945 r. była kierowniczką internatu starszych dziewcząt na ulicy Pańskiej w Warszawie. Za swą działalność została odznaczona Krzyżem Walecznych.

Ø      W 1947r. przedostała się do Belgii a następnie włączyła sie do pracy GKH-rek w Londynie. Wizytowała jednostki i prowadziła kursy kształcenia w różnych krajach Europy.

Ø      W 1955 wyjechała wraz z rodziną do Chicago. Mianowana delegatką Naczelnictwa na Stany Zjednoczone. Od 1958r. do 1967r. była Komendantką Chorągwi Harcerek w Stanach Zjednoczonych.

Ø      Poza harcerstwem udzielała się jako nauczycielka klas gimnazjalnych Polskiej Szkoły; była członkiem Rady Kongresu Polonii Amerykańskiej; brała udział w pracachSamopomocy Nowej Emigracji, Związku Polek w Ameryce i w Kole b. Żołnierzy Armi Krajowej. Za działalność społeczną została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi.

Ø      Summiena i oddana harcerskiej służbie, była wzorem osobistej odwagi i wytrwałości, stwarzających młodemu pokoleniu warunki odkrywania i kształtowania własnej osobowości w harcerskiej służbie.

 Pełny życiorys . . .

Wrócić na główną stronę gazetki "Sto Lat" - Numer 5