Gry i Ćwiczenia

Szukaj i ZnajdŸ ZnajdŸ Znaki Gra Morse'a

 

Szukaj i znajdŸ

 

Dopasuj nastκpujΉce znaki z odpowiedniΉ definicjΉ

 

woda do picia

 

ta droga jest z³a, poszukaj innej

 

iœζ ostroΏnie

 

obσz w tym kierunku

 

iœζ ostroΏnie ale szybko

 

woda nie do przejœcia

 

 

Kliknij tutaj na odpowiedŸ

 

 

Sprσbuj inne        Sprσbuj jeszcze inne

 

 


 

 

 

ZnajdŸ znaki ktσre spotka³y nas jak stawia³yœmy maszt...

 

 

 

 

Kliknij tutaj na odpowiedŸ

 

 


 

 

  Wyszukaj s³owa pisane Alfabetem Morse'a

 

ZnajdŸ rσΏne elementy sygnalizacji.

 

— • — • — • • • • • — • — • — • • — • • • • —— — — —  • — — — • • • • •
• — — • • — • • — — • —  • — • — — • • • • • • • — • • —  • • — •
— • — • — — — • • • • • — — — • — • — • — — — • —  • —— — — • • — • — • — — • •
— • — • • • • — — • — • • — • — — — • — • — • — — — • — • — — • —— — —
— — • • — — • — • • — • — — — • — • — • — — — — — • — • — — — • • • • — • —  •
— • — • — • • • • • • —— — — • • — • • — — • — — • • — — — • • • • • •
• — • • — • • — • • • — — — • • — — •  • —— — • — • — • —  • — • — • — — • —
• — • • — — • • — — — • • — • • — • • • — — — • • — —  • • • — — • • • • —
• • — • — • • — • —  • • • •  • —— — • — — • • • • • — — — — • — • — •
• — • — — — — • • — • — • — • — — • • • • — — • • — • — — • • — • • — • — — — — • —
— • • • — • — • — — • — • • • • —— — — • — • —  • • • — — —  • • • — — • — •
• • • — • — • • • • — — • — — — • • • • — — • • • — — —
• — — • • — • — — — • — — — —  — • • —  —— — — — • — • • • •  • — • • — • • — — •

 

 

1 alfabet morse'a 5 kropka
2 flaga 6 semafory
3 kod 7 szyfr
4 kreska 8 znaki

 

Kliknij tutaj na odpowiedŸ

 

Wrσcić na głσwną stronę gazetki "Sto Lat" - Numer 6