Technika Harcerska

 

Sygnalizacja

 

To nadawanie pewnej wiadomości, sygnału w określony sposób. Są różne rodzaje sygnalizacji, jak np. sygnalizacja świetlna, dzwiękowa, dymna.

 

 

— — • / • — • / • —

Znaki Patrolowe

Semafor

Morse

 

Znaki Patrolowe

Znaki patrolowe są doskonałym elementem zwiększającym atrakcyjność gier terenowych, biegów harcerskich, itp.  Można je rysować na kartce papieru, kreślić patykiem na ziemi, układać z szyszek, gałązek, kamieni itd.  Rozwijają spostrzegawczość i pomysłowość.  Wskazują odpowiednią drogę, pomagają odszukać informacje, a także informują o zagrożeniach.

Oprócz tego mogą być bardzo przydatne nie tylko podczas zabawy, ale także w codziennym życiu harcerki podczas porozumiewania się z kolezankami lub kolegami z zastępu, czy drużyny.

Najprostsza z nich strzałka a poniżej przedstawiamy znaki, które powiedzą Ci więcej niż wskazanie kierunku drogi.

 

 

  

 

  

 

Semafory

 

 

 

Alfabet semaforowy – stosowany dawniej w żegludze kod naśladujący alfabet, złożony ze znaków nadawanych przez marynarza przy pomocy trzymanych w rękach chorągiewek. Każde ułożenie obu rąk z chorągiewkami względem osi ciała marynarza (także ich ruchy) oznacza inną literę, cyfrę lub znak specjalny. Po rozpowszechnieniu się łączności radiowej UKF wycofany z użycia, pozostał we flotach wojennych ze względu na możliwość podsłuchu komunikacji radiowej.

 

Do sygnalizacji używamy chorągiewek o wymiarach 40 x 40 cm w dwóch kontrastujących kolorach, które łączy się po przekątnej albo tarcz sygnalizacyjnych o wymiarach 40 x 40 cm z uchwytami po środku.

Każdej literze alfabetu odpowiada określona pozycja obu ramion. Żeby być dobrze widocznym z daleka, trzymaj w dłoniach dwie identyczne chorągiewki. Kolejne pozycje pokazane są na rysunkach.

  

 

Za Pomocą Chorągiewek

Do przekazanie informacji na dłuższe odległości potrzebne są dwa patrole. Jeden z nich będzie pełnić służbę stacji nadawczej (ten patrol, który nadaje), drugi - stacji odbiorczej (patrol odbierający wiadomość od patrolu nadającego). Aby istniała stacja nadawcza lub odbiorcza potrzebne są minimum 3 osoby. Każda z tych osób będzie pełniła jakąś rolę. Są nimi:

1.      sygnalista -osoba operująca chorągiewkami,

2.    sekretarz - osoba zapisująca

3.    szef - osoba nadzorująca przebieg nadawania.

 

Do sygnalizacji patrole używają chorągiewek o wymiarach 40 cm x 40 cm w dwóch kolorach, białym i czerwonym, łączonych po przekątnej.

 

·        "Zrozumiano" - sygnalizowany jest przez skrzyżowanie chorągiewek ponad głową sygnalisty

·        "Wywołanie" - aby wywołać stację odbiorczą, sygnalista najpierw przyjmuje postawę zasadniczą, tzn. trzyma chorągiewki na dole obok nóg. następnie krzyżuje je ponad głową i znowu opuszcza. Taki ruch powtarza do momentu uzyskania sygnału gotowości odbioru w postaci skrzyżowanych chorągiewek ponad głową sygnalisty stacji odbiorczej

·        "Kropka (•)" - znak ten w alfabecie Morse'a nadaje się podnosząc prawą chorągiewkę do wysokości ramienia - tworzy kąt prosty z tułowiem

·        "Kreska (—)" - znak ten w alfabecie Morse'a nadaje się podnosząc na wysokość ramion obie chorągiewki

·        "Koniec Litery" - sygnalizowany jest przez skrzyżowanie chorągiewek w dole przed sobą.

·        "Koniec Wyrazu" - sygnalizowany jest przez skrzyżowanie chorągiewek ponad głową sygnalisty do momentu uzyskania potwierdzenia (w celu upewnienia się, że cały wyraz został prawidłowo odebrany) przez stacje odbiorczą "zrozumiano"

·        "Koniec Depeszy" sygnalizowany jest tak samo jak "Wywołanie" do momentu uzyskania potwierdzenia przez stację odbiorczą "zrozumiano"

·        "Błąd w depeszy" - (niezrozumienie lub pomyłka) sygnalizowany jest poprzez wielokrotne nadawanie "kropki" (przynajmniej 7 razy)

 

UWAGI !
Podczas nadawania należy zwrócić szczególną uwagę na:
- poprawność wykonywanych manewrów
- szybkości nadawania - odpowiednia dla obydwu stacji
- w przypadku "błędu w depeszy" zaczynamy nadawanie od początku tego wyrazu, w którym nastąpiła pomyłka

 

 

 

•-/•-••/••-•/•-/-•••/•/-//

Alfabet Morse’a

--/---/•-•/•••/•/’ •-//

 

 

Alfabet Morse'a został stworzony w 1840 przez  wynalazcę i malarza, Samuela Finleya Breeze Morse'a(1791-1872), który po długich podróżach morskich stworzył w roku 1837 telegraf elektromagnetyczny, do którego opracował ów alfabet. Po raz pierwszy alfabet opracowany przez Samuela został zastosowany w 1844r. Morsa można przekazywać za pomocą telegrafu sygnałów świetlnych, dźwiękowych, oraz rąk. W alfabecie tym znaki są prezentowane w postaci impulsów długich (kresek) i krótkich (kropek). Wszystkie znaki przekazywane są seriami sygnałów. Długość kreski powinna trwać co najmniej trzy kropki, natomiast odstępy między elementami znaku - jedną kropkę. Odstęp między znakami musi wynosić jedną kreskę, natomiast pomiędzy grupami znaków - trzy kreski. W dzisiejszych czasach alfabet Morse'a nie jest używany ze względu na długość transmisji i rozpowszechnienie się technologii satelitarnych. Jedynie tylko kilka stacji morskich w Polsce nasłuchuje jeszcze Morse'a na częstotliwościach bezpieczeństwa, a także zapaleni amatorzy.

Alfabetem impulsów nie posługuje się wyłącznie za pomocą telegrafu, ale również za pomocą rąk:

 

o                                                                 kropka - uniesienie rąk pionowo w górę

o                                                                 kreska - uniesienie ramion poziomo na boki

o                                                                 rozdzielenie znaków - ramiona skrzyżowane na piersi

o                                                                 rozdzielenie grup znaków - skrzyżowanie ramion w dół

o                                                                 pomyłka lub prośba o powtórzenie - okręgi ramionami uniesionymi nad głową.

 

 

    Inne litery                      Cyfry

A

• —

 

M

— —

 

ą

• — • —

 

1

• — — — —

B

— • • •

 

N

— •

 

ć

— • — • •

 

2

• • — — —

C

— • — •

 

O

— — —

 

ę

• • — • •

 

3

• • • — —

D

— • •

 

P

• — — •

 

ch

— — — —

 

4

• • • • —

E

 

R

• — •

 

ł

• — • • —

 

5

• • • • •

F

• • — •

 

S

• • •

 

ń

— — • — —

 

6

— • • • •

G

— — •

 

T

 

ó

— — — •

 

7

— — • • •

H

• • • •

 

U

• • —

 

ś

• • • — • • •

 

8

— — — • •

I

• •

 

W

• — —

 

ż

— — • • —

 

9

— — — — •

J

• — — —

 

Y

— • — —

 

ź

— —

 

0

— — — — —

K

— • —

 

Z

— — • •

 

 

 

 

 

 

L

• — • •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— • — • / — — • • / • • — / • — — / • — / • — — — //

 

— • • / • — • / • • — / • • • • / — • / — — —  //

  

 

Wrócić na główną stronę gazetki "Sto Lat" - Numer 6