Harcerska gazetka internetowa "Sto Lat" wita serdecznie wszystkich, którzy chcą wspólnie z nami przygotować się do świętowania stulecia Harcerstwa!


 

Numer 7, listopad 2009

 

Od Redakcji

Rozpoczęłyśmy już ostatni rok przygotowań do obchodów Stulecia Harcerstwa – rok, który się zakończy zlotem w Polsce. Zanim jednak spotkamy się przy wspólnym ognisku, by świętować nasz jubileusz  mamy jeszcze wiele do zrobienia. Niech każda harcerka zdobędzie przynajmniej jedną Sprawność Stulecia; niech drużyny podejmują dalszą pracę zarobkową na nasz cel charytatywny; niech nasze lokalne społeczeństwa poznają, co to jest harcerstwo!

Z tą myślą przygotowałyśmy siódmy numer naszej e-gazetki. Znajdziecie w nim kalendarzyk osiągnięć ZHP poza granicami Kraju od 1945r. aż po dzień dzisiejszy wraz z migawkami oraz kolejne życiorysy postaci zasłużonych dla harcerstwa w Kraju i na Emigracji. Każda z tych postaci współtworzy naszą historię: ich indywidualna ofiarność składa się na ogromne wspólne dobro dla wszystkich ludzi. W harcerstwie ofiarność zawsze idzie w parze z oszczędnością – co to znaczy dzisiaj dla nas dowiecie się z Gawędy. Proponujemy również, jak zwykle, stare ale stale aktualne harcerskie piosenki.

Dział „Techniki” tym razem przynosi bogaty materiał o polskich tradycjach i obyczajach ludowych. Na ogół wiążą się one z kalendarzem świąt kościelnych i z porami roku. Znajdziecie w gazetce wiele opisów i pomysłów, jak również grę sztafetową i krzyżówkę na ten temat. Tradycje „Roku Polskiego” są także tematem kominka.  Nasze „Dobre Rady” nawiązują do świąt kościelnych proponując refleksję na temat naszego stosunku do bliźnich oraz, w nowym dziale „Służba Bogu”, modlitwę, czytania i kalendarz wielkopostny.

Następny numer e-gazetki będzie ostatnim przed jubileuszowym zlotem. Napiszcie do nas na adres: egazetka@zhppgk.org jeżeli pominęłyśmy jakiś temat, o którym chciałybyście coś więcej wiedzieć.

Czuwaj!

 

Redakcja

 

Gawęda

Kalendarzyk Historyczny

Migawki Historyczne Nasze Instruktorki Nasi Instruktorzy Piosenki

 

Praca nad sobą....pomysły.....
Gry i Ćwiczenia Technika

Służba Bogu

Kominki i Ogniska Poznajmy Się Dobre Rady

 

Wrócić na główną stronę gazetki "Sto Lat"

Wrócić na główną stronę Organizacji Harcerek